Naar een autovrije Vismarkt en autoluwe omgeving met nieuwe parkeeroplossing

19 augustus 2019 | 20u00 | Gepost door redactie
Naar een autovrije Vismarkt en autoluwe omgeving met nieuwe parkeeroplossing
De Benedenstad verandert de komende jaren in een autoluwe, groene en aangename stadswijk. Zo wordt de Vismarkt autovrij en worden de omliggende straten autovrij of -luw. Er zal meer groen en meer ruimte voor bewoners en bezoekers zijn. De sleutel daarvoor is een nieuwe parkeeroplossing. Het huidige gebouw van Interleuven in de Brouwersstraat verdwijnt. Er komt een nieuw duurzaam gebouw met een ondergrondse parking en een centraal Mobipunt waar verschillende vervoersmogelijkheden samen komen, met onder meer een grote fietsenstalling, plaats voor deelauto’s en -fietsen en een bushalte. Bovendien zal de stad het park De Bruul met betrokkenheid van de buurtbewoners opwaarderen en uitbreiden waar mogelijk.
Het bericht Naar een autovrije Vismarkt en autoluwe omgeving met nieuwe parkeeroplossing verscheen eerst op Leuven Actueel.

“Zoals blijkt uit de studie over de Benedenstad die de stad besteld heeft, is de sleutel om de Vismarkt en omgeving op te waarderen een nieuwe parkeeroplossing. Die ontbreekt namelijk en kadert perfect in het circulatieplan waarmee we de hele Leuvense binnenstad aangenamer maken en de levenskwaliteit verhogen”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani.

Op de plek van het huidige gebouw van Interleuven in de Brouwersstraat komt er een ondergrondse parking met een groot Mobipunt. Hierdoor kan de stad de parkeerplaatsen die op de Vismarkt en omgeving geschrapt worden, compenseren. Daardoor zal de kwaliteit van de publieke ruimte gevoelig verhogen. Er komt dus meer plaats voor beleving voor bewoners en bezoekers en meer ruimte voor groen. Het zal aangenaam vertoeven en flaneren zijn voor voetgangers door het autoluwe en aangename karakter van de omgeving.

Parking Benedenstad met Mobipunt
Op de site van Interleuven, waar nu al een parking is met 100 plaatsen, komt een ondergrondse parking met Mobipunt. Op één centrale plaats komen in totaal 319 parkeerplaatsen ter vervanging van 219 geschrapte parkeerplaatsen op straat en 100 voor functies in het gebouw en ook ten behoeve van de buurt.

“Er komt een stalling voor meer dan 500 fietsen, ruimte voor deelwagens en -fietsen en een goed bediende bushalte. Zo kan je snel en vlot overstappen op het meest geschikte vervoersmiddel om je bestemming te bereiken”, zegt schepen van mobiliteit David Dessers. “Er komen ook leverpunten waar je je boodschappen kunt opbergen of laten leveren.”

“Indien in de toekomst zou blijken dat de stad de ondergrondse ruimtes niet meer nodig heeft als parkeerplek, dan kunnen we de parking omvormen tot  bijvoorbeeld opslagruimte, sportinfrastructuur of infrastructuur voor het nabijgelegen conservatorium”, aldus Dessers.

“Bovengronds komt er een nieuw gebouw, met ruimte voor gemeenschapsvoorzieningen, kantoren of woongelegenheid”, vult schepen van ruimtelijke ordening Carl Devlies aan. “De concrete invulling en andere modaliteiten bepalen we samen met Interleuven, die principieel goedkeuring gaf voor het project.”

“De stad zal een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) opmaken, ter vervanging van het bestaande RUP met de Bruulparking. Daarin zal de nadruk liggen op een kwaliteitsvolle omgeving en verschillende mogelijke functies in het nieuwe gebouw boven de parking. Er wordt naar gestreefd om tegen 2024 het project af te werken”, zegt Devlies.

Shop-and-go
Naast de ondergrondse parking, waar je de auto kwijt kan om bijvoorbeeld uitgebreid te winkelen, komen er een aantal shop-and-goplaatsen rond het autoluwe stadsdeel. In totaal zullen er 40 parkeerplaatsen voorzien worden, waar je 45 minuten gratis kan parkeren om een snelle boodschap te doen.

Autoluwe, aangename omgeving
De Vismarkt wordt volledig autovrij gemaakt en opnieuw aangelegd als een mooi plein. De straten rondom de Vismarkt worden autovrij- of luw. De buurt wordt opnieuw ingericht, met meer ruimte voor groen, voetgangers, fietsers, zitbanken, speelelementen, horeca en handel. De studie, het ontwerp en de voorbereiding van de heraanleg van de Vismarkt lopen parallel met de realisatie van de parking en het nieuwe gebouw. Zodra dat klaar is, kan gestart worden met de heraanleg van de Vismarkt. Het verkeersluw maken van andere straten in het centrum van de Benedenstad valt samen met de opening van de parking. Bovendien zal de stad het gebruik van Parking Vaartkom optimaliseren, onder meer met een gratis shuttlebus en deelfietsen.

De Dirk Boutslaan en de Franz Tielemanslaan worden op termijn autoluwe zone. De Mechelsestraat tussen de Lei en de Halfmaartstraat en de Amerikalaan worden autoluw met parkeren voor bewoners. Craenendonck wordt autoluw met shop-and-goplaatsen. In de Brouwersstraat blijft autoverkeer mogelijk, als toegangsweg naar de parking. In de Karel Van Lotharingenstraat verandert niets.

Opwaardering en uitbreiding park De Bruul
De stad zal ook het park De Bruul opwaarderen en de buurt daarbij betrekken. In het nieuwe RUP wordt de uitbreiding van het park nagestreefd zodat onder meer de kloostertuin, de Pereboomstraat en een stuk van de huidige site van InterLeuven geïntegreerd kunnen worden in het park. Samen met het autovrij maken van de Vismarkt en het autoluw en autovrij maken van de omliggende straten zorgt de opwaardering en uitbreiding van het park De Bruul voor een nieuw elan voor de Benedenstad.

De Bruul is en blijft zo een belangrijke schakel in het groene lint van parken dat zich in de Benedenstad verder ontpopt langs de Dijle (Janseniuspark, Sluispark, park op de Hertogensite, Handbooghof, De Bruul, Vismarkt…).

Infomoment voor buurt
Op 12 september organiseert de stad een infomoment voor de buurt, om de plannen voor de autovrije Vismarkt, de autovrije en autoluwe straten en de nieuwe parking toe te lichten. De komende maanden gaat het stadsbestuur in dialoog over deze plannen met de buurt en de lokale handelaars.

Het bericht Naar een autovrije Vismarkt en autoluwe omgeving met nieuwe parkeeroplossing verscheen eerst op Leuven Actueel.

Lees meer over