N-VA maakt het ‘Halverwege Rapport’ van het Leuvense stadsbestuur

Katrien Houtmeyers

Applaus maar ook grote bezorgdheden op de oppositiebank waar N-VA nu al drie jaar het beleid van de meerderheid Vooruit/Groen/CD&V op de voet volgt. Het initiatief Leuven Helpt krijgt bijvoorbeeld veel lof en ook de investeringen in fietsinfrastructuur worden goed onthaald. Minder vreugde is er voor het woonbeleid en de kloof tussen arm en rijk.

Drie jaar nadat de huidige meerderheid met Vooruit, Groen en CD&V aan de legislatuur begon, maakt N-VA Leuven een tussentijdse balans op en stelt het haar ‘Halverwege Rapport’ van het stadsbestuur voor. Lorin Parys, Katrien Houtmeyers en Zeger Debyser tonen zich constructief en geven zelfs applaus voor een heel aantal initiatieven van het schepencollege. “We zijn tevreden over initiatieven zoals Leuven Helpt, extra investeringen in fietsinfrastructuur en de daklozentelling. Wij reiken het stadsbestuur ook de hand voor de klimaatambities zodat we er samen werk van kunnen maken maar dan veronderstelt dit wel dat N-VA niet langer wordt buitengesloten van de beslissingsvorming binnen vzw Leuven 2030 die een centrale rol speelt in het klimaatbeleid van de stad. Er ligt trouwens nog veel werk op de plank want de doelstellingen worden voorlopig niet gehaald.”

Hoewel N-VA Leuven met pluimen zwaait, heeft de oppositiepartij ook enkele punten van kritiek nu de coalitie drie jaar van beleid achter de rug heeft. “Wij vrezen dat Leuven een marketingstad wordt en dat dit belastingcollege ervoor zorgt dat er straks in Leuven enkel plek is voor wie heel arm of heel rijk is. Wij willen evenwicht en ook voldoende aandacht voor de middenklasse die geen huis meer kan kopen in Leuven door de alsmaar stijgende prijzen. Tastbare verwezenlijkingen voor de gewone Leuvenaar moeten al te vaak plaats maken voor prestigeprojecten en de internationale profileringsdrang van het stadsbestuur. Onze boodschap aan het stadsbestuur is dan ook duidelijk: zet de Leuvenaars de komende drie jaar centraal in het beleid. Leuven heeft nood aan lagere belastingen op wonen, een betere bereikbaarheid en veilige stoepen en straten. Er zijn dus andere prioriteiten dan het ontwikkelen van een nieuw logo, het dekoloniseren van de publieke ruimte, het bouwen van een zwembad aan de Vaart en het uitpakken met een peperdure Podiumkunstenzaal. Een stadsbestuur moet luisteren naar de bezorgdheden van àlle Leuvenaars en niet alleen verbinden met gelijkgezinden, zoals jammer genoeg nu vaak het geval is.”

Lees meer over