N-VA Leuven past voor collectieve heropvoeding van de Leuvenaar

23 februari 2021 | 13u58 | Gepost door redactie
CD&V en N-VA willen beeld Leopold II niet verbannen naar de kelder
Het Leuvens stadsbestuur roept de Leuvenaars in een persbericht op om ideeën in te dienen “om de Leuvense publieke ruimte te dekoloniseren” en “om van de Leuvense straten, pleinen en parken een inclusieve, meer evenwichtige ruimte te maken waar iedereen meetelt en zich thuis voelt”. Volgens het stadsbestuur is dit nodig om de Leuvenaar bewust te maken “over de ‘witte bril’ waarmee hij/zij naar onder andere geschiedenis, publieke ruimte, onderwijs, cultuur en mondiale samenwerking kijkt”. Ook N-VA Leuven staat voor een inclusieve samenleving, maar voor een collectieve heropvoeding van de Leuvenaar past de partij.

“Er is niemand die betwist dat het koloniale verleden van België gepaard ging met verschrikkelijke misdaden. Leopold II was een schurk, niet alleen bekeken door de bril van vandaag maar ook door die van toen. Dit betekent evenwel niet dat je retroactief alles in je publiek domein moet aanpassen aan de inzichten van vandaag. Door de misdaden uit het verleden weg te moffelen, wis je de geschiedenis niet uit. En zo dreig je al snel in een straatje zonder einde terecht te komen, zoals in Gent, waar zelfs Pipi Langkous nu als racistisch wordt beschouwd. Dergelijke doorgeslagen toestanden in Leuven, daar bedanken wij voor.”

“Leuven is overigens al een heel diverse stad, waar veel nationaliteiten naast elkaar samenleven. De Leuvenaar heeft geen heropvoeding nodig en kan voor zichzelf denken. Dit stadsbestuur is kampioen in het detecteren van problemen die er nauwelijks zijn, en in het negeren van problemen die in haar neus bijten. Het wordt schier onmogelijk hier als jonge volwassene een huis te kopen, onze ondernemers kreunen onder de gevolgen van de coronacrisis maar de prioriteit is het aanleggen van een openluchtzwembad aan de Vaart en Leuvenaars een schuldgevoel aan te praten over hun ‘witheid’.”

Lees meer over