N-VA Leuven kritisch voor de hoera-berichten van de stad Leuven over criminaliteitscijfers

22 mei 2024 | 13u50 | Gepost door redactie
Lies Verlinden

De Leuvense politie maakte gisteren de criminaliteitscijfers voor 2023 bekend. "Opvallend is het blijvend hoog aantal fietsendiefstallen en de verschuiving in de vermogensdelicten. Er zijn weliswaar minder woninginbraken, maar meer inbraken in andere bestemmingen, meer winkeldiefstallen en meer zakkenrollerij. Ook de toename met 11% van intrafamiliaal geweld valt op. De stijging van het aantal meldingen van geluidsoverlast in de Naamsestraat tenslotte, trekt de eerder door de stad aangekondigde successen van het 'nudging'-project sterk in twijfel", klinkt het bij N-VA Leuven.

"We betreuren dat de raadsleden slechts na de voorstelling voor de pers de criminaliteitscijfers konden inkijken. In onze lezing van de cijfers valt vooral het blijvend hoog aantal fietsendiefstallen op. 1.777 fietsendiefstallen in 2023 kan je bezwaarlijk een goed resultaat noemen, en een daling van 0.8% ten aanzien van 2022 is zeker geen succes. Hoewel het aantal woninginbraken met 42% daalde, stijgen de inbraken in andere bestemmingen (garageboxen en tuinhuizen) met 25%. Bovendien is er een spectaculaire stijging met 30% van winkeldiefstallen (603 feiten), met 26% van gauwdiefstallen (239 feiten) en met 10% van gewone diefstallen (1027 feiten). Er is dus geen daling, maar een verschuiving in de vermogensdelicten. De politie zelf had het over 'overlevingscriminaliteit'", klinkt het bij N-VA Leuven.

“Het aantal geweldsfeiten (922) blijft eigenlijk quasi stabiel. 319 meldingen van slagen en verwondingen zijn gerelateerd aan het uitgaansmilieu. Dit is dus een blijvend aandachtspunt, dat onze roep om een blijvende politiepermanentie in het centrum rechtvaardigt. Na een jarenlange dalende trend zien we ook voor intrafamiliaal geweld opnieuw een stijging met 85 feiten (11%). Of dit met een hogere aangiftebereidheid te maken heeft, of met een daadwerkelijke stijging, is niet helemaal duidelijk. Ook het aantal verkeersongevallen (1.447 in 2023 tegenover 1.433 in 2022) daalt niet verder in onze stad. We kunnen eigenlijk eerder spreken van een stabilisatie op hoog niveau", vindt gemeenteraadslid Lies Verlinden.

“Qua overlast valt de stijging met 18% in alcoholmisbruik op. Druggerelateerde criminaliteit blijft met 1.324 meldingen stabiel hoog. Qua geluidsoverlast (liefst 3.083 meldingen) is er een kleine daling van 7% in de meldingen. Ter hoogte van Park Bellevue is er wel een aanzienlijke stijging van het aantal klachten van 31 naar 77. Bizar tenslotte is de stijgende geluidsoverlast in de Naamsestraat (van 34 naar 47 klachten). Onze fractie had eerder al haar bedenkingen bij de interpretatie door schepen Vanoppens van de resultaten van de “nudging” experimenten. De daling in geluidsoverlast was beperkt en enkel voor middernacht. In de feitelijke cijfers blijken er nu zelfs meer klachten van geluidsoverlast te zijn in de Naamsestraat. De Leuvense criminaliteitscijfers van 2023 tonen dus vooral stabilisatie en verschuiving, niet zozeer een daling in de misdaadcijfers. De hoerastemming van de stad begrijpen we dan ook niet", zo besluiten ze bij N-VA Leuven.

Lees meer over