N-VA: “Dringend maatregelen nodig om orde te scheppen in de fietsenchaos”

19 november 2019 | 11u36 | Gepost door redactie
N-VA: “Dringend maatregelen nodig om orde te scheppen in de fietsenchaos”
Steeds meer Leuvenaars kiezen voor de fiets voor hun woon-, werk-, school- en winkelverkeer. Hoewel dit absoluut een goede zaak is, zijn er ook een aantal nadelen verbonden aan deze stijging. Naast de problematische verkeersmix, die vaak erg moeilijk verloopt op plaatsen als het station, duiken er steeds meer problemen op met de stalling van de fietsen. “We zien een enorme stijging aan fietsers, maar het aantal fietsparkeerplaatsen blijft stabiel”, aldus Lies Verlinden (gemeenteraadslid N-VA). “Het is niet meer dan logisch dat er dan problemen ontstaan doorheen de stad”.
Het bericht N-VA: “Dringend maatregelen nodig om orde te scheppen in de fietsenchaos” verscheen eerst op Leuven Actueel.

Het duidelijkste probleem situeert zich aan het station, waar de fietsen zich letterlijk opstapelen. De grote fietsenstalling onder het stadskantoor, die tevoren meestal achteraan leegstond, barst uit haar voegen – ook achteraan. Aan de kant van Kessel-Lo wordt de jacht op een vrije plaats eveneens steeds groter en tijdrovender. “Het gebrek aan een fietsgeleidingssysteem en de te lage frequentie van ruimingen die Velo doet in opdracht van de NMBS, zorgen voor heel wat kopzorgen voor pendelaars”, gaat Lies Verlinden voort. “Waar verkeerd gestalde fietsen tevoren meestal te wijten waren aan luiheid of een slechte planning, wordt het nu steeds duidelijker: er zijn momenteel gewoon té weinig plaatsen voor fietsen aan het station”. Een uitbreiding van het aantal stallingen naar 4.000 plaatsen is weliswaar voorzien, maar wat moet er in tussentijd met de duizenden fietsen gebeuren?

Het tweede probleem situeert zich in de binnenstad, waar fietsen chaotisch door elkaar elk vrij plekje opeisen, zonder rekening te houden met toegankelijkheid voor personen met een beperking of voor andere weggebruikers in het algemeen. Zeger Debyser: “Denk maar aan de talrijke versperde stoepen of aan de Vismarkt, waar de toegang tot de Mechelsestraat versperd wordt door verkeerd gestalde fietsen. Wat als de ordediensten hier door moeten?”

Een laatste probleem is het gebrek aan plaatsen voor lange-termijnparking van fietsen. In een ver verleden was dit voorzien, maar de laatste jaren is hiervoor geen enkel initiatief meer genomen. Nochtans worden heel wat studentenfietsen weken- of maandenlang achtergelaten tot het nieuwe schooljaar begint. Ofwel nemen ze plaatsen in in de stationsparkings, ofwel nemen ze plaats in ergens in de stad, waar ze blootgesteld worden aan vandalisme, diefstal of een bron van ergernis zijn wanneer ze niet correct gestald worden. Lies Verlinden: “Leuven is goed op weg om een fietshoofdstad te worden, en daar moeten we fier op zijn. Maar dit kan niet zonder flankerende maatregelen om het leefbaar te houden voor de Leuvenaars, de bezoekers van de stad en de fietsers zelf. Naast een actualisatie van het fietsbeleidsplan, is het hoog tijd voor een fietsenstallingsplan, mét input van de Fietsersbond, de handelaars, de universiteit en Velo.”

N-VA Leuven doet dan ook enkele concrete voorstellen aan het stadsbestuur om aan dit probleem tegemoet te komen.

Op korte termijn:

  1. Voorzie een tijdelijke bovengrondse fietsenparking voor kortparkeren aan het station voor pendelaars totdat de nieuwe fietsenparking klaar is.
  2. Overleg met de NMBS om het aantal opruimbeurten in de fietsenstallingen van het station te verhogen.
  3. Plan in samenwerking met de Leuvense onderwijsinstellingen vakantiefietsparkings, vlot bereikbaar met openbaar vervoer. Onder meer de leegstaande parking Vaartkom kan hiervoor gebruikt worden, gezien hier sprake was van een nieuwe shuttle die voorzien zou worden.
  4. Plaats fietsrekken op die plaatsen waar fietsen zich ophopen: in de winkelstraten (Mechelsestraat/Tiensestraat/Brusselsestraat), maar ook in residentiële straten met smalle stoepen. Treed streng op tegen hinderlijk geplaatste fietsen die de toegang of doorgang beletten. Voorzie bij de (her)aanleg van pleinen een ruimte om fietsen reglementair te stallen (bijvoorbeeld de Vismarkt).
  5. Voorzie een klein fietsenrek voor de bezoekers van het stadskantoor waar zij hun fiets zeer kort kunnen stallen.

Op middellange termijn:

  1. Voorzie een degelijk deelfietssysteem om het aantal fietsen in Leuven naar beneden te krijgen, zonder dat het aantal fietsers daalt. Leuven is één van de laatste centrumsteden zonder deelfietssysteem. Bluebikes en mobipunten met een beperkt aantal deelfietsen zijn ontoereikend om aan de vraag te kunnen voldoen. Deelfietsen worden veel frequenter gebruikt, waardoor er minder gestalde fietsen zullen zijn. Daarbij zorgen centrale deelfietsparkeerpunten ervoor dat ze veel keuriger gestald kunnen worden.
  2. Rol eindelijk het beloofde fietsgeleidingssysteem uit in de grote fietsparkings. Hiermee kan je snel zien waar er nog een lege plaats is, maar ook welke fietsen langer dan de toegelaten tijd gestald staan in een pendelparking. Met signalisatie langs de fietsroutes naar het station kan je de fietsers al informeren over het aantal beschikbare plaatsen in de verschillende fietsenparkings rond het station.

Het bericht N-VA: “Dringend maatregelen nodig om orde te scheppen in de fietsenchaos” verscheen eerst op Leuven Actueel.

Lees meer over