‘Move for Cape Town’: Belgische bibliotheken en universiteiten zamelen geld in voor heropbouw Jagger Library in Kaapstad

Kaapstad
Op 18 april 2021 legden hevige bosbranden de Jagger Library van de Universiteit van Kaapstad in de as. Met de actie ‘Move for Cape Town’ bundelt KU Leuven de krachten met andere Belgische universiteiten en bibliotheken voor de heropbouw van die bibliotheek. Deelnemers kunnen geld inzamelen door zich te laten sponsoren voor sportieve prestaties.

De universiteit van Kaapstad werd in april 2021 stevig getroffen door de hevige bosbranden die de Tafelberg teisterden. Naast verschillende studentenresidenties werd ook de Jagger Library, waar alle unieke en kostbare collecties werden bewaard, in de as gelegd. Zowel het vuur als het bluswater richtten een ravage aan in de kelders van de bibliotheek, waar eveneens grote hoeveelheden collecties werden bewaard. Uniek Zuid-Afrikaans erfgoed ging in de vlammen op, duizenden boeken en manuscripten werden vernield.

De beelden van de brand maakten heel wat los aan KU Leuven. Daags na de feiten riep rector Luc Sels zijn internationale collega’s op tot solidariteit. Ook bij de medewerkers van de KU Leuven Bibliotheken ontstond het idee om de collega’s in Kaapstad te steunen. “In beide wereldoorlogen werd onze Leuvense universiteitsbibliotheek twee keer in de as gelegd en gingen nagenoeg alle collecties, waaronder ook heel wat kostbare en unieke stukken, volledig in vlammen op,” vertelt Hilde Van Kiel, directeur van de KU Leuven Bibliotheken. “De brand in Kaapstad doet ons niet alleen denken aan de vernielingen in ons eigen verleden, maar ook en vooral aan de enorme internationale solidariteit bij de wederopbouw. De solidariteit strekte zich toen wereldwijd uit en hulp kwam uit alle hoeken. Nu is het aan ons om diezelfde solidariteit te tonen.”

Bewegen voor Kaapstad

Zo groeide het idee om een fondsenwervingsactie op te starten, waarbij deelnemers geld inzamelen door te lopen, wandelen, fietsen of zwemmen ten voordele van de collega’s in Kaapstad. Dat idee vond al snel weerklank bij andere bibliotheken en universiteiten in België die zich achter het initiatief schaarden: Kadoc, KBR, UCLouvain, Université Libre de Bruxelles, Université de Liège, Université de Mons, Université de Namur, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent (Afrikaplatform en Universiteitsbibliotheek), Universiteit Hasselt, de Vlaamse Erfgoedbibliotheken en Vrije Universiteit Brussel. De samenwerking leidde tot ‘Move for Cape Town’, een uniek Belgisch initiatief.

“We willen zoveel mogelijk mensen in beweging krijgen voor Kaapstad,” gaat Van Kiel verder. “En dat mag je heel letterlijk nemen: deelnemers kunnen lopen, fietsen, zwemmen of wandelen. Via sponsoring kan je zo geld inzamelen om bij te dragen aan de heropbouw van de Jagger Library. Wie het bewegen liever aan anderen overlaat, kan ook een som schenken via het platform of een van de andere deelnemers sponsoren.”

Via het fondsenwervingsplatform www.moveforcapetown.be kan iedereen deelnemen aan de actie. ‘Move for Cape Town’ hoopt met alle deelnemers samen minstens de 13 000 km die België van Zuid-Afrika scheiden, te overbruggen. “Een teller op het platform zal de vordering van het aantal km weergeven. Ook het totale geschonken bedrag en het aantal km is voor iedereen zichtbaar via een teller.”

Meer dan ooit solidair

“Het verleden leert ons hoe cruciaal internationale solidariteit is op momenten als deze. Het is nu aan ons om vanuit diezelfde gedachte de krachten te bundelen en onze collega’s in Kaapstad te steunen,” zegt rector Luc Sels. Vlak na de brand riep hij zijn collega’s van internationale netwerken op tot een gezamenlijke solidariteitsactie. “De vele positieve reacties waren hartverwarmend. Op dit moment bekijken we met de universiteit van Kaapstad waar de noden schuilen om daar vanuit verschillende universiteiten zo goed en efficiënt mogelijk op in te spelen en gericht te helpen.”

“Deze actie voor de Jagger Library is een eerste concrete stap die we nu al wel kunnen zetten,” gaat hij verder. “Als universiteit met een hart voor erfgoed en vanuit ons eigen verleden leven we enorm mee met de collega’s in Kaapstad. Met de verzamelde fondsen willen we de wederopbouw van een zo brandveilig mogelijke bibliotheek in Kaapstad steunen. Daarnaast willen we ook bijdragen aan de broodnodige digitaliserings- en conserveringsacties voor de getroffen collecties. In overleg met de medewerkers ter plaatse bekijken we of er op veilingen of in antiquariaten kostbare Zuid-Afrikaanse stukken kunnen worden aangekocht om de collectie terug aan te vullen.”

Foto's: © Universiteit van Kaapstad

Lees meer over