Minister Somers verwerpt sp.a-klacht en herstelt de bevoegdheid van de provincies

wk wielrennen
Bij aangetekend schrijven van 5 maart jl. verwerpt minister Somers de klacht van de Leuvense sp.a-fractie tegen de toekenning van een provinciale subsidie van 100.000 euro aan LOC vzw WK 2021 ter ondersteuning van het WK wielrennen.

Omdat toenmalig minister Homans in 2018 de toekenning van een aantal provinciale toelagen aan verschillende Vlaams-Brabantse wielerorganisaties schorste, besliste de Leuvense sp.a-fractie om klacht neer te leggen tegen de toekenning van de provinciale subsidie van 100.000 euro aan de organisatoren van het WK wielrennen in Leuven. 

Minister Somers legt de klacht van de Leuvense sp.a-fractie naast zich neer. "Tot onze verwondering stellen we vast dat minister Somers een merkwaardige draai geeft aan de bepalingen van het provinciedecreet. Hoewel we rekening hielden met het lobbywerk van zijn partijgenoten en coalitiegenoten hadden we ons toch aan iets meer rechtlijnigheid verwacht. Niet dus", zegt Marc Florquin. 

Bart Somers: "De provincie heeft de bevoegdheid om initiatieven (financieel) te ondersteunen die de beleving en identiteit van de eigen streek versterken en de toeristische troeven van de provincie promoten." 

Volgens de sp.a-fractie opent dit antwoord mogelijkheden voor andere evenementen. Ze sporen alle organisatoren van culturele evenementen, die de beleving en identiteit van de eigen streek versterken en de toeristische troeven van de provincie promoten, aan om ook een aanvraag in te dienen. 

Lees meer over