Meer veiligheid voor voetgangers waar ook fietsers rijden

peukenzuiltjes
Gemeenteraadsleden Mieke Vandermotte en Dorien Meulenijzer (Vooruit) vragen meer aandacht voor de veiligheid van voetgangers in straten waar ook fietsers mogen rijden.

Je ziet in het straatbeeld meer en meer fietsers, e-bikes, e-steps en monowheels en dat vinden Leuvense gemeenteraadsleden Mieke Vandermotte en Dorien Meulenijzer een positieve evolutie. ’Door dat toenemend, druk én gediversifieerd fietsverkeer, is op plekken waar voetgangers het wegdek delen met fietsers, de situatie van de meest kwetsbare weggebruikers, zoals voetgangers, rolstoelgebruikers, minder mobiele personen, kinderen, ouderen…, er minder veilig op geworden’, aldus Dorien Meulenijzer. ‘We vragen het bestuur na te denken over vernieuwende manieren om de verplaatsingen van de meest kwetsbare weggebruikers in die gemengde verkeersstromen in meer veilige banen te leiden’, aldus Mieke Vandermotte.

De gemeenteraadsleden van Vooruit denken aan eenvoudige ingrepen op het wegdek, via signalisatie, door gerichte communicatie en correcte handhaving, via implementatie van tactiele elementen en geleidingssystemen, tot vernieuwende infrastructurele en technische aanpassingen. Het is immers een probleem dat zich in verschillende fietsvriendelijke steden stelt en dat bovendien zal toenemen. Het wordt ook aangekaart via Vorm 3010, het participatietraject dat momenteel loopt in Kessel-Lo en in het kader van de mobiliteit rond de nieuwe podiumkunstensite. ‘Als Europese Innovatiehoofdstad kan het voor Leuven een uitdaging vormen om ook op dat vlak een voortrekkersrol te spelen met vernieuwende ideeën en ingrepen’, besluit Vandermotte 

Lees meer over