Meer studenten kiezen voor lerarenopleiding of een zorgberoep

13 december 2020 | 12u44 | Gepost door annpeeters
ucll campus Proximus
Dit academiejaar zijn er temidden van de coronacrisis 270.680 inschrijvingen geteld voor de basisopleidingen en schakelprogramma’s van ons hoger onderwijs. Dat is +4,5% méér dan vorig jaar en het hoogste cijfer ooit. Er is een stijging in alle soorten opleidingen (professionele bachelors, academische bachelors, schakelprogramma’s, masters, …). De lerarenopleidingen én de opleidingen in de gezondheidszorg laten een mooie groei optekenen. “Door corona verliest het hoger onderwijs warmte en kleur, maar geen populariteit”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “Het is hoopgevend dat meer studenten kiezen voor een toekomst in het onderwijs en in de zorg, twee sectoren die cruciaal bleken tijdens corona”.

Het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) van de Vlaamse Overheid lijst elk jaar op hoeveel studenten er op 31 oktober ingeschreven zijn voor een professionele bachelor, een academische bachelor, een master, een graduaatsopleiding of een schakelprogramma. Zo worden de evoluties binnen het hoger onderwijs duidelijk. Vorig academiejaar werd er een recordaantal van 259.017 inschrijvingen geregistreerd, maar het was afwachten hoe de cijfers zouden evolueren in het licht van de coronacrisis.

Dit academiejaar (2020-2021)  zijn er temidden van de coronacrisis liefst 270.680 inschrijvingen geteld voor de basisopleidingen en schakelprogramma’s van ons hoger onderwijs. Dat is nog eens +4,5% meer dan vorig academiejaar en dus een nieuw record. Er is een stijging in alle soorten opleidingen, maar de groei is nog groter aan de hogescholen (+5,4%) dan aan de universiteiten (+3,4%). Het aandeel van de hogescholen (nu 52% van het hoger onderwijs) neemt zo nog wat toe. Dat is ook het gevolg van de overdracht van bijna alle graduaatsopleidingen van het hoger beroepsopleidingen (HBO5), die sinds vorig academiejaar bij de hogescholen horen. De meeste instellingen verwelkomen meer studenten, met VIVES zuid (+8,7%), PXL (+9,8%) en LUCA (+10,9%) als sterkste stijgers.

De grootste studiegebieden blijven dezelfde. Aan de hogescholen is Handelswetenschappen en Bedrijfskunde het grootste studiegebied. Aan de universiteiten is Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen numeriek de sterkste. Het studiegebied Gezondheidszorg (+3,5%) en de educatieve opleidingen (+3,6%) zetten sterke groeicijfers neer. “De coronacrisis heeft het werk van het zorgpersoneel en het onderwijspersoneel voor het voetlicht geplaatst”, zegt Weyts. “Zorgkundigen en leerkrachten kwamen terecht in ongezien harde omstandigheden, maar dat schrikt de studenten duidelijk niet af. Integendeel, corona lijkt te zorgen dat er méér jonge mensen geroepen worden naar een toekomst in de zorg en het onderwijs.”

Lees meer over