Meer dan 750 studenten Lerarenopleiding UCLL staan klaar voor heropstart scholen

12 mei 2020 | 16u02 | Gepost door redactie
Meer dan 750 studenten Lerarenopleiding UCLL staan klaar voor heropstart scholen
Hogeschool UCLL zet meer dan 750 studenten Leraar Kleuter- en Lager Onderwijs van haar campussen in Heverlee (Hertogstraat) en Diest (Clenardus) in om de scholen in de regio bij te staan bij de heropstart, nu vrijdag. De hogeschool paste hiertoe in overleg met de studenten de evaluatiemodaliteiten van de studenten aan. Greet Decin, programmadirecteur Lerarenopleiding UCLL: “Zo staan we flexibeler bij de heropstart om de scholen maximaal te ondersteunen. Dit vraagt natuurlijk ook aanpassingsvermogen van onze studenten, maar flexibel kunnen inspelen op de beginsituatie van een kind is een belangrijke leraarscompetentie die ze nu bij uitstek kunnen trainen.”
Het bericht Meer dan 750 studenten Lerarenopleiding UCLL staan klaar voor heropstart scholen verscheen eerst op Leuven Actueel.

Opsplitsing klassen

Om het principe van de ‘social distancing’ te kunnen waarmaken, zien scholen zich genoodzaakt hun klassen op te splitsen. Dat vraagt per klas echter om een leerkracht extra, een taak die de laatstejaars Lager Onderwijs in vele scholen zullen opnemen. Greet Decin: “Dat is uiteraard een hele verantwoordelijkheid, maar aangezien deze studenten in juni afstuderen, hebben ze al heel wat ervaring na de talrijke stage-uren die ze al achter de rug hebben.”

Ook opvang

Alhoewel de schoolpoorten voor de kleuters nog niet terug opengaan, steken de studenten Leraar Kleuteronderwijs de komende weken ook de handen uit de mouwen op de schoolvloer. Zij zullen hun pedagogische vaardigheden kunnen inzetten in de opvang die de scholen naast het lesgeven ook moeten blijven verzorgen met bijv. taal-ondersteunende activiteiten. Ook de student-leraars LO gaan daar aan de slag.

Extra leerkansen

Niet alle hogescholen in Vlaanderen laten hun studenten trouwens meedraaien in dit ongeziene scenario. Maar UCLL ziet de situatie als een ‘win-win’. Greet Decin: “We geloven er in dat studenten meer dan ooit zullen kunnen leren tijdens hun stage. Vooral omgaan met diversiteit in leerprocessen van kinderen en samenwerken in team zullen op de voorgrond komen.”

Flexibiliteit                                                        

En ook competenties rond flexibiliteit, want waar studenten vroeger hun lesopdracht al weken op voorhand tot in de puntjes konden voorbereiden, zal dat nu niet het geval zijn. Greet Decin: “De klassituatie zal best onvoorspelbaar zijn; ze zullen zeker meer moeten improviseren. We begeleiden hen daar uiteraard bij, maar we merken tegelijkertijd dat studenten gewoon blij zijn dat ze naar de klas kunnen. Hun wacht nu de belangrijkste taak in deze bijzondere tijden: leraar zijn.”

Het bericht Meer dan 750 studenten Lerarenopleiding UCLL staan klaar voor heropstart scholen verscheen eerst op Leuven Actueel.

Lees meer over