Meer dan 50 procent van Leuvense 65-plussers kreeg boostervaccin

16 november 2021 | 12u34 | Gepost door annpeeters
vaccinatie
Meer dan de helft van de Leuvense 65-plussers heeft ondertussen een boostervaccin gekregen, om de bescherming tegen het coronavirus te verhogen. Daarmee is Leuven een koploper: in heel Vlaanderen heeft 29 procent van de 65-plussers de booster ontvangen. De komende twee weken hebben nog eens 2.500 65-plussers een afspraak gemaakt, en ook de thuisvaccinaties zijn volop aan de gang.

De boosterprik gaat dus vlot vooruit. Zo kunnen de Leuvenaars die het meeste risico lopen op zware ziekte of ziekenhuisopname snel extra beschermd worden. 

“Ook de bewoners van collectiviteiten zoals de woonzorgcentra of kloosters hebben een extra prik gekregen. Die vaccinatie gebeurde in de collectiviteiten zelf. Daarnaast organiseren we ook thuisvaccinatie, in nauwe samenwerking met de huisartsen en apotheken, voor mensen die mobiel beperkt zijn”, zegt Bart Tirez, voorzitter van Eerstelijnszone Leuven. “Op dit moment hebben bijna 700 Leuvenaars thuis een extra prik gekregen en er staan er nog heel wat op de planning.”

De algemene vaccinatiegraad blijft ook toenemen. Ondertussen is al 93 procent van de 12-plussers minstens deels gevaccineerd. “De voorbije weken zijn nog honderden Leuvenaars die nog niet gevaccineerd waren langsgekomen voor een eerste prik”, zegt Tirez.

Inwoners van Leuven die nog niet gevaccineerd zijn en dat graag willen, kunnen daarvoor bellen naar het informatiecentrum (0800 16 9 16) of langslopen in het vaccinatiecentrum in Kinepolis op de Bondgenotenlaan.

Boostervaccin voor andere doelgroepen
De federale en Vlaamse overheid hebben onlangs beslist om de hele bevolking een boostervaccin te geven. Eerst komen de zorgverleners aan bod. Die campagne trekt zich momenteel volop op gang. Mensen die gevaccineerd zijn met Johnson & Johnson komen ook versneld in aanmerking voor een boostervaccin. “We zijn in volle afstemming met Vlaanderen voor de vaccinatie van de zorgprofessionals en voor de timing van het boostervaccin voor Leuvenaars die Johnson & Johnson hebben gekregen”, zegt Tirez. “Ons team is er in elk geval klaar voor.”

Vragen?
Het telefonisch informatiecentrum is nog steeds actief om vragen te beantwoorden en inwoners te helpen om een vaccinatie-afspraak te maken. Je kan hen telefonisch bereiken via 0800 16 9 16, elke werkdag tussen 9  en 18 uur. Ook per mail is het informatiecentrum bereikbaar op corona@leuven.be.

Lees meer over