Meer dan 250 ANPR-boetes per dag in Leuven, Burchtstraat nieuwe 'boetekampioen'

Burchtstraat
Uit cijfers die N-VA fractieleider Zeger Debyser opvroeg, blijkt dat er in Leuven in 2023 93.352 vaststellingen van overtredingen werden geregistreerd door ANPR-camera’s, goed voor een geschat bedrag van meer dan vijf miljoen euro.

"Hoewel hiermee het recordaantal van 123.186 overtredingen uit 2023 niet meer wordt gehaald, blijft dit aantal van 256 boetes per dag duizelingwekkend hoog. De boetes mogen dan wel gemakkelijk geld in het laatje brengen, de verstrooide beboete bezoekers zien we misschien niet meer terug in Leuven, met alle nadelige gevolgen voor onze handel en horeca. Betere signalisatie lijkt te werken en zou beter overal worden toegepast", vindt Debyser.

“De camera’s aan de Spaanse Kroon (Oude Baan en Hoegaardsestraat) waren in 2023 goed voor 5.930 vaststellingen. Dit is een stijging vergeleken met 2022 (4.656 vaststellingen) van 27%. Dat is erg veel voor een rustige woonwijk. Het aantal vaststellingen kan volgens ons teruggeschroefd worden als de camera’s duidelijker worden aangegeven en dat liefst al vanop de Tiensesteenweg. Recent werd op sociale media nog terecht aangeklaagd dat boetes worden opgelopen bij de apotheek van wacht omdat apps je in de boeteval lokken. Ook dat zou de stad beter kunnen opvolgen", vindt Debyser.

“Een klassieke boeteval vinden we nog steeds op het Martelarenplein. In 2023 werden daar ongeveer 20.000 vaststellingen (19.727 om precies te zijn) gedaan, goed voor 55 boetes per dag. Wij vragen al langer dat de stad deze camera beter aanduidt, bijvoorbeeld met een groot bord in de huisstijl zoals aan de Kapucijnenvoer. Daar daalde het aantal boetes in 2023 met 34% tot een kleine 10.000 boetes. Dat het stadsbestuur blijft weigeren een duidelijke signalisatie aan het Martelarenplein te voorzien, begrijpen we echt niet. Tenzij het natuurlijk de achterliggende bedoeling is dat deze camera voor recurrente inkomsten blijft zorgen?”, meent raadslid Lies Verlinden.

“We hebben in 2023 een nieuwe boetekampioen ter hoogte van de Burchtstraat. Waar er bij de ingebruikname in 2021 sprake was van 43.820 boetes is dat gedaald tot 24.764 in 2022 en 21.584 in 2023. Een kleine daling met 13% waardoor deze camera de camera op het Martelarenplein van de eerste plaats verdringt. Hopelijk zorgen de nieuwe signalisatieborden in de huisstijl voor een verdere daling. De boetes voor overtredingen in het voetgangersgebied daalden met 32% tot 36.125 boetes, wat toch steeds nog bijna 100 boetes per dag zijn. De plaatsing van een extra totem in de Parijsstraat, zoals gevraagd door de N-VA fractie, zal zeker geholpen hebben om het cijfer te doen dalen", stellen Debyser en Verlinden.

“Voor ons is het belangrijk dat het Leuvense mobiliteitsbeleid gevoerd wordt in het belang van de Leuvenaar en de bezoekers aan onze mooie stad. ANPR-camera’s dienen niet om de kassa te vullen en om prestigeprojecten te financieren. Als de vaststellingen per camera niet dalen in de tijd, missen deze camera’s hun doel. De nieuwe signalisatieborden in de huisstijl kunnen best bij elke boetevalstrik worden geplaatst", besluiten ze.

Lees meer over