Meer dan 150 verenigingen tonen interesse in Scheutsite

19 september 2019 | 12u56 | Gepost door redactie
Invulling van Scheutgebouw en groene zone errond wordt stilaan concreet
Afgelopen dinsdagavond trok een 150-tal verenigingen en socio-culturele organisaties de berg op aan de Zavelstraat in Kessel-lo, op zoek naar een eigen stek. Ze maakten kennis met het Missiehuis van Scheut dat de stad recent aankocht en tijdelijk ter beschikking stelt voor Leuvense verenigingen. Ook de buurt kon de site bezoeken. Geïnteresseerde verenigingen kunnen zich de komende weken inschrijven. De stad zet een traject op waarin zij hun idee concreet kunnen krijgen, het afstemmen met anderen, om samen te komen tot een goede verdeling van de ruimtes. Vanaf 2020 nemen ze dan hun intrek.
Het bericht Meer dan 150 verenigingen tonen interesse in Scheutsite verscheen eerst op Leuven Actueel.
Meer ruimte voor verenigingen

Stad Leuven kocht onlangs de site van Scheut aan in Kessel-Lo, een park van ruim 20 voetbalvelden groot met twee missiegebouwen. De stad wil op dit prachtige domein ruimte creëren voor het middenveld en het verenigingsleven. Het Missiehuis van Scheut staat sinds deze zomer leeg, het gebouw van de Zusters van de Jacht wordt ook eigendom van de stad. Momenteel wonen er nog enkele zusters.

“De weloverwogen investering in het domein van Scheut past helemaal in de visie waar we met onze stad naartoe willen: herbestemming van ons waardevol erfgoed is immers een belangrijke pijler in ons ruimtelijk beleid. Oude gebouwen converteren we naar hedendaagse noden, maar tegelijk bewaren we hun ziel en karakter. Zo sluit het motto van de Scheutisten “cor unum et anima una” (één hart en één ziel) naadloos aan bij onze sociale en verbindende doelstellingen voor deze zone, die we samen met de Leuvenaar vormgeven”, zegt schepen van financiën, ruimtelijk beleid en onroerend erfgoed Carl Devlies.

Tijdelijke invulling

Het Missiehuis van Scheut is nog in goede staat. De stad bekijkt momenteel wat ze ermee op lange termijn gaat doen en stelt het in tussentijd tijdelijk ter beschikking van het Leuvense middenveld. Er zijn enorm veel verenigingen en socio-culturele organisaties die een betaalbare plek zoeken. “De Scheutsite biedt een enorme waaier aan mogelijkheden voor hen. We schakelen nu heel snel, want zij moeten alle kansen krijgen. Al deze mensen zijn heel erg belangrijk, zij vormen het DNA van onze stad, dankzij hen is Leuven een bruisende plek waar talent alle kansen krijgen. Onze technici zorgen ervoor dat het gebouw alvast in orde en brandveilig is. Daarna staat het gebouw voor meer dan een jaar ter beschikking van Leuvenaars”, zo zegt schepen van stadsgebouwen Lalynn Wadera.

Enorme interesse

De opkomst van zo’n 150 verenigingen en sociale organisaties illustreert duidelijk de roep naar ruimte in de stad. De infoavond trok een erg divers publiek. De aanwezigen trokken op ontdekkingstocht door de gebouwen, verschillende enthousiastelingen hadden al heel concrete ideeën over de herinrichting van de ruimte: vergaderplekken, oefenruimte voor toneel- of zanggezelschappen, kooksessies en volkstuintjes … passeerden de revue.

Volgende stappen

Geïnteresseerde verenigingen komen op 8 oktober en 5 november samen om ideeën helder te krijgen. Tot 12 november kunnen ze een aanvraag indienen bij de stad. Daarna wordt de invulling ingezet. “We leggen alle aanvragen naast elkaar en formuleren een visie die de lijm tussen de ideeën vormt. We betrekken heel bewust alle geïnteresseerde organisaties bij de vraag hoe ze allemaal samen de beschikbare ruimte kunnen gebruiken. Kandidaten stappen zodoende mee in een nieuw participatief proces van dialoog en uitwisseling”, zegt schepen van vastgoed, Lies Corneillie. “Ook voor de stad is het een heel nieuwe aanpak. We doen dit samen met de verenigingen, maar houden zeker ook rekening met de wensen en noden van de buurtbewoners. We begrijpen dat de veranderingen op deze site ook voor hen spannend zijn.”

Voorjaar 2020

In het voorjaar van 2020 kunnen de activiteiten in de Scheutsite starten. In het najaar 2020 starten de renovatiewerken aan het gebouw van de zusters,  daar kunnen nadien een aantal initiatieven permanent terecht.

Interesse?

Neem contact op via scheut@leuven.be.

Het bericht Meer dan 150 verenigingen tonen interesse in Scheutsite verscheen eerst op Leuven Actueel.

Lees meer over