Maandag starten de afbraakwerken van het gebouw ter hoogte van de Naamsestraat

141 coronapatiënten in UZ Leuven, 43 in Heilig Hartziekenhuis
Op 8 maart start het Regionaal ziekenhuis Heilig Hart in Leuven met de afbraakwerken van het gebouw ter hoogte van de Naamsestraat. Het ziekenhuis doet dat om de komende jaren twee nieuwe gebouwen neer te zetten: een huisartsenwachtpost en een polikliniek. "Met de afbraak van ons C-gebouw, nemen we afscheid van een gebouw met grote historische waarde voor ons ziekenhuis", zegt algemeen directeur Katrien Van Gerven.

De geschiedenis van het Heilig Hart ziekenhuis start in 1895 wanneer de zusters van de congregatie van de Heilige Familie een gebouw aankopen voor de verpleging van zieke vrouwen. Dat gebouw groeit al snel uit tot een kliniek met reeds 16 kamers in 1899. Die kliniek blijft zich door de vraag aan zorg uitbreiden: in de loop van de jaren komt er een echte kraamafdeling, een school voor verpleegkundigen en een vierde en vijfde verdiep waardoor het ziekenhuis in 1958 al 200 bedden telt. Uiteindelijk ontstaat in 1973 de vzw Heilig Hartziekenhuis, maar daar stopt het niet. Het ziekenhuis blijft groeien. Het oorspronkelijke gebouw dat de zusters in de late negentiende eeuw aankochten, wordt doorheen de jaren verbouwd en groeit uit tot het huidige gebouw-C dat zich aan de kant van de Naamsestraat bevindt. De eerste versie van het C-gebouw was dus in feite het startpunt van het ziekenhuis en kreeg doorheen de jaren verschillende functies. Zo was het ook een tijdje een rust en verzorgingstehuis voor chronische geriatrie-patiënten.

Ook nu wil het ziekenhuis blijven groeien om op die manier de best mogelijke zorgkwaliteit te kunnen blijven bieden. Het gebouw aan de Naamsestraat wordt afgebroken om plaats te maken voor een polikliniek waarin artsen alle up-to-date apparatuur en infrastructuur ter beschikking hebben voor consultaties en ambulante behandelingen of ingrepen. De afbraakwerken van het gebouw zullen duren tot midden april. Om geluids- en stofhinder tegen te gaan, werden verschillende maatregelen genomen. Facilitair directeur, Eric Verschakelen: "Het gebouw zal in de eerste plaats afgeknabbeld worden. Op die manier zullen er dus geen grote stukken naar beneden vallen. Ook voorzien we watervernevelaars om stofverspreiding te beperken".

"We bouwen met het oog op de toekomst. Daarom werden er bij het ontwerpen van onze nieuwe gebouwen ecologisch verantwoorde beslissingen genomen. Bijgevolg voorzien we zowel de polikliniek als de huisartsenwachtpost van technologieën die voor een groener ziekenhuis zullen zorgen", vertelt algemeen directeur Katrien Van Gerven, “Zo opteerden we in de nieuwe gebouwen voor LED verlichting en kozen we voor een ventilatiesysteem type D dat energie recupereert”. Daarnaast zullen er infiltratiekratten worden geïnstalleerd om regenwater op te vangen. Bovendien zullen er op het dak van de polikliniek fotovoltaïsche zonnepanelen komen. In de nieuwe huisartsenwachtpost zal een warmtepomp warmte aanleveren voor de vloerverwarming en zal een zonneboiler natuurlijk gegenereerd warm water leveren. In dat gebouw zal tot slot het door de infiltratiekratten gerecupereerd regenwater gebruikt worden voor de spoeling van de toiletten.

Lees meer over