Luk Guillaume schrijft open brief over knip in Burchtstraat: 'geen sluipverkeer, maar sluippolitiek'

Luk Guillaume
Een dikke week geleden schreven we bij Leuven Actueel een stuk over de knip in de Burchtstraat en de problemen die de handel daarvan ondervindt. Dat stuk kan je hier nog even teruglezen. Luk Guillaume van krantenshop Sint-Geertrui in de Mechelsestraat kroop daarop in zijn pen en stuurde ons volgende open brief.

"Ik sluit mij aan bij de handelaars die vorige week hun beklag maakten over het inrichten van de recente  "slimme knip" in de Burchtstraat en het effect dat die heeft op hun en onze broodwinning (voor de ene meer dan voor de andere). De stad zegt dat ze komaf wilde maken met het sluipverkeer...

De Burchtstraat is integendeel de verbinding tussen het centrum vanuit het noorden naar het  oosten van de stad, plus naar de omliggende gemeenten zoals Wijgmaal, een stuk Herent, Kessel-Lo, Korbeek-Lo en zelfs Bierbeek. En omgekeerd.

Onze klanten die in de buurt of de verdere buurt van de knip wonen zijn volgens schepen van handel Johan Geleyns (CD&V)"niet blij, maar het wel gewoon". Wel, schepen Geleyns ik zeg u, ze zijn boos tot zeer boos.

Ik hou mijn hart vast voor het door dezelfde schepen en zijn collega-schepen David Dessers (Groen) in uw artikel aangekondigde "slim verkeersmanagement-systeem", dat rond de jaarwisseling in voege zou treden, en dat veel zou oplossen. Hoor ik hier en daar luid gelach weerklinken?

Volgens mijnheer David Dessers was de Burchtstraat "één van de meest vervuilde plekken van de stad omdat... er zoveel auto's passeerden" (sinds de knip nog maar 2000 in plaats van 10.000 auto's volgens de schepen). Maar die 8000 auto's die er nu niet meer passeren, waar rijden die dan nu? Als ze zo erg vervuilen, mogen ze dan nu een andere buurt in Leuven vervuilen? Moet de stad daar dan een nieuwe "slimme knip" maken?

Ik stel voor: afschaffen die knip, want er is "een slim alternatief". Lees verder. Ik heb de huizen in de Burchtstraat geteld. Het zijn er vijftien. Onteigen de eigenaars a rato van bijvoorbeeld 500.000 euro en breek de huizen af. Dat is een bedrag van 7.500.000 euro (7 miljoen vijfhonderdduizend euro), plus afbraakkosten. Voor de mensen die geen eigenaar zijn, maar huren, zoekt de stad een andere goede woonst. Plant er in de plaats bomen en bloemen, de bijen zullen het appreciëren.

Is 7.500.000 euro veel geld? Ja, maar door het aangekondigde zwembad in de Vaartkom te schrappen, komen er vele miljoenen vrij. Zon, zee en zand aan de Vaartkom, nog zo'n project waar vele Leuvenaars en omwonenden het grondig oneens mee zijn (naar het schijnt meer dan 700 handtekeningen!) .

Maar misschien was de echte reden van het creëren van "de slimme knip" een  "slimme zet" van de stad Leuven om dat toekomstige zwembad gradueel en ruim op voorhand te ontlasten van autoverkeer? Want wie ligt er nu graag te zonnen als voorbijrijdende automobilisten hun boodschappen op het Engels Plein doen?

Mijn conclusie is: het gaat hier niet over sluipverkeer maar over sluippolitiek."

Bij de Fietsersbond van Leuven klinkt een ander verhaal. "Fietsersbond Leuven is altijd voorstander en vragende partij geweest van een doorgedreven circulatieplan voor Leuven-centrum (het gebied binnen de R23). Doorgaand gemotoriseerd verkeer hoort niet thuis in een stadscentrum. Het Leuvense circulatieplan bleef echter jaren onvoltooid, door opgeheven of nooit uitgevoerde knips tussen het oranje en het gele en het gele en het blauwe stadsdeel. Hierdoor bleef er een belangrijke stroom sluipverkeer bestaan, met zeer nadelige gevolgen voor fietsers én voetgangers op deze route. Het is dus positief dat de laatste knippen, tussen het Sint-Jacobsplein en de Brusselsestraat en ter hoogte van de Burchtstraat, intussen zijn doorgevoerd.

Deze ingrepen hebben tot een substantiële daling van de autodruk geleid in de betreffende wijken. Hierdoor kan je er nu veiliger en vlotter fietsen, in minder ongezonde lucht dan voorheen. Er blijft echter nog veel werk aan de winkel, ook in deze stadsdelen. De naleving van de zone 30 en van het inhaalverbod in fietsstraten als de Ridderstraat en de Burchtstraat blijft problematisch. Ook de verkeerssituatie op en rond het Engels Plein blijft voor fietsers onduidelijk. Om gevaarlijke manoeuvres van autobestuurders ter hoogte van de ANPR-knip te vermijden, is het ook belangrijk dat de signalisatie voor iedereen duidelijk is."

Lees meer over