Luc Sels stelt nieuw team van vicerectoren voor

Opening academiejaar
Op 11 mei werd Luc Sels herverkozen als rector van de KU Leuven. Zijn tweede mandaat start officieel op 1 augustus. Vandaag heeft hij de namen bekendgemaakt van de vicerectoren die samen met hem zullen instaan voor het dagelijks bestuur van de universiteit.

Op 1 augustus start Luc Sels aan zijn tweede mandaat als rector. De voorbije weken ging zijn aandacht naar de samenstelling van zijn bestuursteam voor de komende vier jaar. Vandaag legde hij zijn voorstel voor acht vicerectoren voor aan de bestuursorganen van de KU Leuven. Die keurden dit voorstel goed.

De meeste vicerectoren blijven op post, maar vicerector Humane Wetenschappen Bart Raymaekers neemt na vier jaar afscheid met het oog op zijn emeritaat in 2024. Huidige vicerector Onderzoeksbeleid Reine Meylaerts neemt de fakkel over en wordt voor Onderzoeksbeleid opgevolgd door professor Jan D’hooge.

“Ik ben de acht vicerectoren bijzonder dankbaar voor hun engagement en voor hun visie en daadkracht in soms erg complexe omstandigheden”, reageert rector Luc Sels. “Dit bestuur heeft vier jaar lang gewerkt als een hecht team en in verbinding met faculteiten, departementen, campussen en diensten. Ik kies dan ook graag voor vertrouwde gezichten en continuïteit.”

“Ik dank in het bijzonder vicerector Bart Raymaekers, die ongetwijfeld ook dicht bij dit bestuur zal blijven in de volgende jaren. Met professor Jan D’hooge verwelkomen we een nieuw gezicht in ons bestuur. Ik twijfel er niet aan dat hij met zijn staat van dienst in het wetenschappelijk onderzoek samen mee het verschil zal helpen maken.”  

Dit zijn de vicerectoren voor de bestuursperiode 2021-2025:

Reine Meylaerts

Vicerector van de Groep Humane Wetenschappen

Professor Reine Meylaerts (°1965) is sinds 2017 vicerector Onderzoeksbeleid en volgt nu professor Bart Raymaekers op die in 2024 op emeritaat gaat. Ze studeerde in 1987 af als licentiate Romaanse filologie en behaalde in 1988 een Diplôme en Relations Internationales et Politique Comparée aan de UCL. Ze promoveerde tot doctor in de taal- en letterkunde in 1998 en was van 1999 tot 2005 postdoc bij het FWO-Vlaanderen. In 2005 werd ze benoemd als BOF-ZAP-hoofddocent. Sinds 2013 is ze gewoon hoogleraar.

Gerard Govers

Vicerector van de Groep Wetenschap en Technologie

Professor Gerard Govers (°1959) is sinds 2017 vicerector van de Groep Wetenschap en Technologie en ook bevoegd voor duurzaamheidsbeleid. Hij studeerde in 1981 af als licentiaat in de Wetenschappen (geografie) en promoveerde tot doctor in de geografie in 1986. In 1989 werd hij aangeworven als vast onderzoeker bij het toenmalige NFWO en een jaar later werd hij deeltijds docent aan de KU Leuven. Sinds 2001 is hij gewoon hoogleraar aan de KU Leuven, sinds 2010 is hij directeur van Arenberg Doctoral School, de doctoraatsschool van de groep Wetenschap en Technologie.

Chris Van Geet

Vicerector van de Groep Biomedische Wetenschappen

Professor Chris Van Geet (°1961) is sinds 2017 vicerector van de Groep Biomedische Wetenschappen en bevoegd voor universitaire ontwikkelingssamenwerking. Ze is kandidaat in de psychologie (1984) en doctor in de genees-, heel- en verloskunde (1986). Sinds 1993 is ze erkend kinderarts en sinds 2014 erkend kinderhemato-oncoloog. Van 1999 tot 2014 was ze houder van een fundamenteel klinisch mandaat van het FWO in het Centrum voor Moleculaire en Vasculaire Biologie. Sinds 2005 is ze deeltijds gewoon hoogleraar en diensthoofd Kindergeneeskunde van UZ Leuven.

Piet Desmet

Vicerector Campus Kulak Kortrijk

Professor Piet Desmet (°1965) is sinds 2017 vicerector van de Campus Kulak Kortrijk en ook bevoegd voor educatieve technologie. In 1987 studeerde hij af als licentiaat in de Romaanse filologie, baccalaureus in de wijsbegeerte en geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs. Hij promoveerde tot doctor in de taal- en letterkunde: Romaanse talen in 1994. Aansluitend op zijn mandaat als postdoctoraal onderzoeker werd hij docent aan de Faculteit Letteren te Kortrijk. Sinds 2006 is hij gewoon hoogleraar. Van 2007 tot 2013 was hij campusdecaan van de Faculteit Letteren op Campus Kulak Kortrijk.

Peter Lievens

Vicerector Internationaal Beleid

Professor Peter Lievens (°1963) is sinds 2017 vicerector voor Internationaal Beleid en Leru, ook bevoegd voor alumnibeleid. Hij studeerde af als licentiaat in de natuurkunde in 1985 en promoveerde tot doctor in de wetenschappen: fysica in 1991 met een proefschrift in de kernfysica. Na een postdoctoraal verblijf als Fellow aan CERN, Genève, keerde hij in 1993 terug naar Leuven om als FWO-postdoc onderzoek in de nanofysica op te starten. Sinds 2007 is hij gewoon hoogleraar. Hij was decaan van de Faculteit Wetenschappen van 2009 tot 2017.

Tine Baelmans

Vicerector Onderwijsbeleid

Professor Tine Baelmans (°1964) is sinds 2017 vicerector Onderwijsbeleid en ook bevoegd voor innovatie en ondernemerschap. Ze behaalde het diploma elektrotechnisch-werktuigkunde ingenieur, richting mechanica (1987) en een doctoraat in dezelfde discipline (1993) aan de KU Leuven. Na een postdoctoraal EC onderzoeksmandaat aan het Forschungszentrum Juelich (Duitsland), keerde ze terug naar haar alma mater in 1996. Ze is sinds 1997 als voltijds professor verbonden aan het Departement Werktuigkunde. Ze is er sinds 2006 gewoon hoogleraar en was van 2009 tot 2013 vicerector Studenten- en Diversiteitsbeleid.

Hilde Feys

Vicerector Studentenbeleid

Professor Hilde Feys (°1966) is sinds september 2019 vicerector Diversiteits- en Studentenbeleid, ook bevoegd voor sport. Ze behaalde de diploma’s licentiaat in de lichamelijke opvoeding en licentiaat in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie aan de KU Leuven. In 1998 promoveerde ze tot doctor in de Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie. In 2000 werd ze docent aan de Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen en sedert 2014 is ze gewoon hoogleraar. Ze was departementsvoorzitter van het Departement Revalidatiewetenschappen, campus Leuven en campus Brugge van 2012 tot 2019. 

Jan D’hooge

Vicerector Onderzoeksbeleid

Professor Jan D’hooge (°1972) behaalde zijn licentiaat in de natuurkunde in 1994. Hij promoveerde tot doctor in de Wetenschappen (natuurkunde) binnen de departementen ESAT en cardiologie in 1999 . Na een aanstelling als postdoctoraal medewerker van het BOF en FWO werd hij in 2006 benoemd als docent (BOF-ZAP) aan het Departement Cardiovasculaire Wetenschappen. Sinds 2020 is hij gewoon hoogleraar aan de KU Leuven met cardiale beeldvorming als onderzoeksfocus.

Over de toewijzing van de bijkomende bevoegdheden in domeinen zoals cultuur en erfgoed, diversiteit en duurzaamheid, alumniwerking en digitale transformatie, global development en bibliotheekwerking, wordt op een later moment gecommuniceerd.

Hiermee is de samenstelling van het Gemeenschappelijk Bureau (Gebu) van KU Leuven rond. Naast de rector en de vicerectoren is ook de algemeen beheerder, professor Wim Desmet, lid van het Gebu. Op 1 augustus 2021 start het mandaat van het nieuwe team. Het staat vanaf dan in voor het dagelijks bestuur van de universiteit.

Lees meer over