Luc Rombouts is curator beiaardcultuur in Leuven

27 April 2020 | 18u03 | Gepost door redactie
Luc Rombouts is curator beiaardcultuur in Leuven
Leuven heeft met zijn vijf beiaarden een patrimonium van wereldniveau. Om dit klinkend erfgoed meer voor het voetlicht te brengen, stellen de stad Leuven en de KU Leuven beiaardier Luc Rombouts aan als curator beiaardcultuur Leuven.
Het bericht Luc Rombouts is curator beiaardcultuur in Leuven verscheen eerst op Leuven Actueel.

Als het over beiaarden gaat, zijn Leuvenaars verwend. Er hangen er maar liefst vier in het centrum van de stad: in de Sint-Pieterskerk, de Universiteitsbibliotheek, de Sint-Geertruikerk en de kerk van het Groot Begijnhof. In 2018 kwam er net buiten de ring met de Vredesbeiaard in Abdij van Park een vijfde beiaard bij.

“Met vijf zingende torens staat Leuven mee aan de top van de internationale beiaardcultuur”, vertelt schepen van cultuur Denise Vandevoort. “De beiaardmuziek die dagelijks weerklinkt vanuit de verschillende klokkentorens, behoort tot het cultureel erfgoed van de stad. De muziek is hoorbaar voor iedereen in de wijde omgeving en is daarmee een krachtig, verbindend element in de samenleving. We merken dat vandaag meer dan ooit. De drie Leuvense beiaardiers vullen hun maatschappelijke rol met veel engagement in, dankzij verzoeknummers, live(streaming)concertjes en de focus op speciale thema’s die door de inwoners van onze stad erg gewaardeerd worden.”

Met de aanstelling van een curator willen de stad en de KU Leuven de Leuvense beiaarden nog meer een betekenisvolle rol geven in de stedelijke beleving van Leuvenaars en bezoekers.

“Erfgoed verbindt ons met onze geschiedenis en met elkaar, en vormt een belangrijke bron voor onderzoek en onderwijs. De lokale beiaardcultuur kan bijdragen aan thema’s die voor de stad en universiteit belangrijk zijn, zoals levenskwaliteit en positieve omgang met diversiteit, maar ook rond thema’s zoals innovatie of belangrijke ijkpunten zoals 600 jaar KU Leuven”, benadrukt Bart Raymaekers, vicerector Groep Humane Wetenschappen, ook bevoegd voor cultuur-, kunst- en erfgoedbeleid. “Op deze manier dragen stad en universiteit de beiaardcultuur verder uit in Leuven, Vlaanderen en zelfs op internationaal niveau.”

Curator
De opdracht van de curator is uitgebreid. Zowel de muzikale programmatie, de coördinatie van festivals, het uitwerken van een educatieve werking en de promotie behoren tot het takenpakket. Hij zal daarnaast ook ondersteuning geven aan de beheersactiviteiten van een aantal beiaarden en beiaardautomaten. Beiaardier Luc Rombouts, die als curator aangesteld wordt, is erg enthousiast: “Ik kijk erg uit naar het ontwikkelen van allerlei initiatieven om de beiaarden, de torens en de muziek naar een groot publiek te brengen. Dat kan op velerlei manieren en vooral ook met spitse beiaardconcerten zoals die van de Leuven Bells, de beiaardcantus, vredesconcerten enz. Ongetwijfeld zijn er nog tal van andere mogelijkheden om de Leuvense beiaarden betekenisvol in te zetten, bijvoorbeeld in cocreatie met het Leuvense artistieke veld.”

Luc Rombouts
Luc Rombouts is al jaar en dag beiaardier van de Universiteitsbibliotheek, het Groot Begijnhof en recent ook de Vredesbeiaard in Abdij van Park. Hij was de drijvende kracht achter de zeer succesvolle crowdfundingscampagne van deze laatste beiaard en coördineerde de volledige historische reconstructie ervan. In 2014 schreef hij het dossier dat leidde tot de erkenning van de beiaardcultuur in België als immaterieel cultureel erfgoed door Unesco. Als bezieler en drijvende kracht achter het muziekfestival ‘Leuven Bells’ nam Luc Rombouts jaren geleden al het voortouw om de verschillende beiaardconcerten met elkaar te verbinden. Het is dan ook geen complete verrassing dat Rombouts vandaag wordt aangeduid als curator beiaardcultuur. Binnen zijn nieuwe rol zal hij nauw samenwerken met Eddy Mariën, titularis van de stadsbeiaard in de Sint-Pieterskerk, en Marc Van Eyck, titularis van de kerkbeiaard van Sint-Geertrui.

Het bericht Luc Rombouts is curator beiaardcultuur in Leuven verscheen eerst op Leuven Actueel.

Lees meer over