Leuvense gezinnen krijgen voortaan automatisch bepaalde toelagen waar ze recht op hebben

8 februari 2023 | 16u07 | Gepost door annpeeters
baby
Het is voor gezinnen niet altijd eenvoudig om wegwijs te geraken in de premies en toelagen waarop ze recht hebben. Daar komt nu verandering in.

Vorig jaar hervormden de stad Leuven en het Vlaams Agentschap Uitbetaling Groeipakket al samen de geboortetoelage en de toelage voor de opvoeding van een kind met een beperking. Nu gaat de samenwerking nog verder. Leuven zal de toelagen rechtstreeks betalen aan de gezinnen die er recht op hebben, op basis van de gegevens van het Groeipakket en zonder administratieve rompslomp voor de ouders. Deze primeur voor Vlaanderen komt tot stand met steun van de Vlaamse overheid. Leuven zet hiermee een grote stap op het vlak van automatische rechtentoekenning.

Vorig jaar breidde de stad het aantal rechthebbenden voor de geboortetoelage uit en vereenvoudigde ze de aanvraagprocedure in samenwerking met het Agentschap Uitbetaling Groeipakket. Het agentschap weet wie recht heeft op de toelagen en bracht vervolgens alle rechthebbenden zelf op de hoogte van deze toelage. Op die manier werd de administratie voor de ouders vereenvoudigd. Ze moesten geen extra bewijsstukken meer indienen en de brief was meteen ook het aanvraagformulier. Ouders moesten enkel nog hun rekeningnummer invullen, de brief ondertekenen en terugbezorgen aan de stad. Door deze samenwerking werd de administratieve last zowel voor de ouders als voor de medewerkers vereenvoudigd en ontvingen meer mensen die er recht op hebben deze toelagen.

Automatisch toelagen ontvangen

Vanaf januari 2023 gaat de samenwerking tussen de stad en het agentschap nog een stap verder. Het agentschap deelt voortaan de nodige gegevens op een veilige manier met de stad. Zo kan stad Leuven de financiële tegemoetkomingen rechtstreeks betalen aan de gezinnen die er recht op hebben. Wie recht heeft op deze toelagen, hoeft er helemaal niets meer voor te doen en ontvangt ze voortaan automatisch. 

Door de automatische toekenning bereikt Leuven 112 gezinnen meer met de geboortetoelage. De voorbije 20 jaar ontvingen jaarlijks gemiddeld 140 gezinnen de geboortetoelage en 230 gezinnen de toelage voor de opvoeding van een kind met een beperking. Nu de toelagen automatisch toegekend zullen worden, krijgen maar liefst 252 gezinnen de geboortetoelage en 477 gezinnen de toelage voor de opvoeding van een kind met een beperking. Deze cijfers tonen aan dat in het verleden een groot aantal gezinnen de toelagen misliepen, vermoedelijk omdat ze er niet van op de hoogte waren of niet wegwijs geraakten uit de administratieve rompslomp.

Steun van Vlaamse overheid

Deze nieuwe aanpak maakt deel uit van het project Family ProEf waar Leuven deel van uitmaakt. Leuven heeft als partner in dit project de primeur om de eerste uitbetaling in samenwerking met het Agentschap Uitbetaling Groeipakket te doen. Family ProEf kwam tot stand met 500.000 euro steun uit het relanceplan Gemeente zonder Gemeentehuis van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers.

Lees meer over