Leuvenaars leggen 1.250 euro bij per individueel verkocht ticket

and&
Van 21 tot 25 april vond in Leuven de tweede editie van het and& festival plaats, een vijfdaags evenement dat de rol van Leuven als innovatieve hoofdstad van Europa moet bevestigen. Aan grote ambities geen gebrek, want Leuven trok maar liefst 750.000 euro subsidies uit voor het festival. Maar oppositiepartij N-VA maakte de rekening. Gemeenteraadslid en federaal parlementslid Katrien Houtmeyers: “Door het beperkt succes van het festival moest de Leuvenaar 1.250 euro bijpassen voor elk van de 600 tickets die individueel werden verkocht. Dat is onverantwoord.”

De eerste editie van het and& festival vond plaats in 2018. Een vervolg zou er komen in 2020, maar daar stak Covid-19 een stokje voor. Het evenement werd een jaar uitgesteld, naar april 2021, maar de subsidie van 250.000 euro die de stad Leuven had toegekend aan de organisatoren van Leuven MindGate werd niet teruggevorderd. “Sterker nog, in 2021 kende Leuven opniéuw 250.000 euro toe. En daar stopte het niet: alles samen trok Leuven 750.000 euro uit voor de organisatie van één festival”, zegt Katrien Houtmeyers verontwaardigd. “En dat terwijl and& dit jaar een overwegend digitaal festival was vanwege de coronamaatregelen. Dat bedrag is op geen enkele manier te verantwoorden."

En die verontwaardiging werd nog groter nu de stad Leuven de cijfers achter het festival bekendmaakte. “Daaruit blijkt dat er maar 2.300 tickets aan de man werden gebracht”, vervolgt gemeenteraadslid Pieterjan Vangerven. “Voor de ticketverkoop ontving de organisatie dus amper 40.000 euro. Dat valt in het niets bij de 750.000 euro subsidies die de stad ervoor uittrok.”

N-VA had de stad nochtans op voorhand gewaarschuwd voor een aantal factoren. “Wij beseften van bij het begin dat dit festival niet de grote massa zou lokken, omdat het een veel te elitair karakter heeft”, aldus Houtmeyers en Vangerven. “Dat bleek ook uit de ticketverkoop: het overgrote deel van de 2.300 verkochte tickets zat in sponsor- en reclamepaketten. Amper 600 mensen kochten zelf een individueel ticket. Dat betekent dat de Leuvenaars voor elk individueel verkocht ticket 1.250 euro moesten bijleggen. Daarnaast voorspelden we ook dat het programma online veel minder belangstelling zou wekken. En dat is gebleken. Bij een navraag bleek amper een kwart van de deelnemers een toekomst te zien in dit soort hybride evenementen. Bovendien had Leuven, door het festival te promoten, als doel om de stad internationaal op de kaart te zetten. Maar ook dat is ijdele hoop gebleken, want maar liefst 83 procent van de deelnemers kwam uit eigen land.”

Tot slot kijkt N-VA ook naar de Leuvense handel en horeca. “Door de coronapandemie vond and& dit jaar grotendeels online plaats. De terugverdieneffecten voor de Leuvenaar waren dus sowieso nog beperkter. Noch de horeca, noch de handel kon een graantje meepikken van extra bezoekers in de stad. Onbegrijpelijk dat het stadsbestuur met al deze factoren geen rekening heeft gehouden”, besluit Katrien Houtmeyers.

Lees meer over