Leuven pleit voor fundamenteel rechtvaardig woonbeleid

1 december 2021 | 09u07 | Gepost door annpeeters
woonzaak
Stad Leuven ondersteunt Woonzaak, een initiatief van 38 middenveldorganisaties, dat pleit voor een fundamenteel rechtvaardig woonbeleid in Vlaanderen.

Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen vormt een grote uitdaging in Vlaanderen. 170.000 gezinnen staan op de wachtlijst voor een sociale woning, de kwaliteit van bijna de helft van de private huurwoningen is ontoereikend en drie op de tien private huurders houdt na het betalen van de huur onvoldoende over om menswaardig te leven.

Wonen is een grondrecht maar het blijft in Vlaanderen nog voor te veel mensen dode letter. Daarom ondersteunt stad Leuven Woonzaak met een eigen engagementsverklaring, pleit ze voor meer beleidsinstrumenten voor lokale besturen en vraagt ze overleg met andere overheden om ervoor te zorgen dat iedereen op een menswaardige manier kan wonen.

"We stellen vast dat we dat recht op wonen enkel kunnen realiseren als àlle overheden hun verantwoordelijkheid nemen. Door onze steun aan Woonzaak willen we ons uitspreken voor het recht op wonen voor iedereen”, zegt schepen van wonen Lies Corneillie.

Woonzaak

Concreet zal Woonzaak via een Europese procedure bij het Europees Comité voor Sociale Rechten de problematiek aankaarten. Dat comité gaat na of landen de bepalingen uit het Europees Sociaal Handvest naleven. Dit handvest is een mensenrechtenverdrag dat werd afgesloten binnen de Raad van Europa en stelt onder meer dat de overheid verantwoordelijk is voor degelijke en betaalbare woonruimte. Die procedure kan leiden tot een veroordeling, die op zich niet bindend is, maar wel reële impact kan hebben op nationale wetgeving.

Daarnaast wil Woonzaak het draagvlak vergroten om de wooncrisis een halt toe te roepen. Daarom voert Woonzaak een campagne over het recht op wonen om zo een brede beweging op gang te trekken. Ondertussen staan al 38 organisaties achter Woonzaak die het pleidooi onderschrijven door een eigen engagementsverklaring.

Lees meer over