Leuven heeft nu ook een LGBTQIA+-studentenvereniging

LGBTQIA+-studentenvereniging
In aanloop naar de ‘Internationale Dag tegen Homo- en Transfobie’ op 17 mei, erkent hogeschool UCLL ‘Spectrum’ als officiële studentenvereniging. Leuven krijgt daarmee de eerste LGBTQIA+-vereniging die zich specifiek op studenten richt. Gertjan Lens, co-voorzitter Spectrum en student Sociaal Werk UCLL: “Jongeren hebben nog heel wat te ontdekken over zichzelf. We willen daarom een thuis creëren waar iedereen welkom is, ongeacht gender, geslacht, seksuele voorkeur, afkomst, opleiding, onderwijsinstelling, etc. Want als je ergens jezelf kan zijn, kan je jezelf ook beter leren kennen.” Het idee voor Spectrum groeide aan de Lerarenopleiding van UCLL in Heverlee; studenten uit verschillende opleidingen zetten nu een volgende stap i.s.m. de hogeschool. Klaas Vansteenhuyse, hoofd Onderwijs en Studenten, UCLL: “De dialoog met onze LGBTQIA+-studentengemeenschap krijgt zo een nieuwe dimensie en dat ondersteunen we als hogeschool van harte.”

Met Spectrum erkent UCLL voor de eerste keer een studentenvereniging die niet gekoppeld is aan een specifieke opleiding, maar de studiedomeinen én onderwijsinstellingen overstijgt. Klaas Vansteenhuyse, hoofd Onderwjis en Studenten, UCLL: “Studentenverenigingen zijn een belangrijke partner in het ‘samen hogeschool maken’; ze creëren verbondenheid tussen de studenten.  Dat we dit nu ook kunnen ondersteunen over de opleidingen heen, juichen we alleen maar toe. De dialoog met onze LGBTQIA+-studentengemeenschap krijgt meer ruimte en met de formele erkenning ook een nieuwe dimensie.”

Functie binnen de hogeschool

Na haar ontstaan op Campus Hertogstraat van UCLL, organiseerde Spectrum al een tijdje kleinschalige activiteiten voor Leuvense studenten. Pas nu vroegen ze echter de officiële erkenning aan. Dat geeft hen recht op faciliteiten en ondersteuning van de hogeschool. UCLL zal bijv. hun campagne bij de start van het nieuwe academiejaar sponseren en Spectrum krijgt een plek op de interne en externe kanalen van de hogeschool.

Als erkende studentenvereniging krijgt Spectrum ook een informerende functie binnen UCLL. Gertjan Lens: “We verschaffen input over de verschillen in gender en seksualiteit, waarbij we wijzen op de correcte terminologie.”

 Studentenactiviteiten

Spectrum organiseert uiteraard ook activiteiten. Gertjan Lens: “Maandelijks is er bijv. een Chit Chat Café waarbij we gezellig samenkomen, zonder verplichtingen, om elkaar te ontmoeten en nieuwe vriendschappen op te bouwen.” De eerstvolgende activiteit van Spectrum is op maandag 17 mei. Je hoeft geen lid zijn om deel te nemen. Iedereen is welkom. Meer info op https://www.facebook.com/spectrumleuven/

Lees meer over