Leuven blijft duurste Vlaamse centrumstad om te wonen

Corona in Leuven: stand van zaken 6 mei 2020
Uit recente cijfers van Fednot en krant De Tijd blijkt dat Leuven afgetekend de duurste centrumstad van Vlaanderen blijft om een eigen huis te kopen. Voor een huis betaal je in Leuven in 2020 gemiddeld 402.271 euro, dit is meer dan 70.000 euro meer dan in de tweede duurste centrumstad, Gent, waar je gemiddeld 330.469 euro moet neertellen. Dit is ook bijna 120.000 euro meer dan de gemiddelde koopprijs in de Vlaamse centrumsteden (283.644,62 euro). N-VA Leuven vraagt het stadsbestuur dan ook om de doorgevoerde verhoging van de onroerende voorheffing terug te draaien en vraagt meer maatregelen op maat voor Leuvenaars met een gemiddeld inkomen, want deze worden te vaak vergeten in de aanpak van de wooncrisis.

De woningprijzen in Leuven blijven ook nog steeds stijgen. Voor een woning in Leuven betaal je in 2020 gemiddeld 32.000 euro meer dan in 2019. Dit is een stijging van 8,6%. Ook voor de aankoop van een appartement moet je in Leuven diep in de buidel tasten. Gemiddeld kost een appartement in Leuven 288.432 euro en ook hier behoort Leuven tot de duurste centrumsteden. Enkel in Mechelen betaal je gemiddeld nog meer voor een appartement.

“Dat het stadsbestuur, dat beweert van betaalbaar wonen een prioriteit te willen maken, in volle coronacrisis - waardoor veel Leuvenaars het met minder moeten doen  - en ondanks de hoge en nog steeds stijgende woningprijzen toch de onroerende voorheffing heeft verhoogd, is onbegrijpelijk” klinkt het bij N-VA Leuven. “Dat de wooncrisis in Leuven met één vingerknip kan worden opgelost, zal je mij niet horen zeggen, maar met het verhogen van de onroerende voorheffing, waarmee je als stadsbestuur wonen in Leuven zélf nog een beetje duurder maakt, ben je verkeerd bezig. Bij N-VA Leuven blijven we er dan ook op aandringen dat deze slechte beslissing wordt teruggedraaid.”

“We vragen tevens aan het stadsbestuur méér aandacht te hebben voor Leuvenaars met een gemiddeld inkomen en jonge Leuvenaars die in de eigen stad willen blijven wonen. Die mensen verdienen vaak te veel voor een sociale woning en komen evenmin in aanmerking voor Community Land Trust. Hoewel ook zij het steeds moeilijker krijgen op de Leuvense woningmarkt, vallen zij al te vaak tussen wal en schip en ontbreekt het aan maatregelen op maat van deze groep Leuvenaars. Daarom doen wij drie concrete voorstellen. Ten eerste stellen wij voor om het gemeentelijk deel van de onroerende voorheffing voor jonge Leuvense kopers gedurende drie jaar kwijt te schelden. Dit kan je bijvoorbeeld doen door een premie uit te reiken aan jonge kopers die al drie jaar in Leuven wonen. Het bedrag van de premie stemt dan overeen met het gemeentelijk deel van de onroerende voorheffing. Ten tweede vragen wij het stadsbestuur de bouwverordening aan te passen. Nu moet de gemiddelde oppervlakte van een appartement in een gebouw in Leuven 90 vierkante meter zijn, maar Leuven telt veel alleenstaanden. Maak die gemiddelde oppervlakte kleiner (en dus goedkoper) zodat ook alleenstaanden toegang krijgen tot betaalbare wooneenheden in Leuven. Tot slot vragen wij het stadsbestuur projectontwikkelaars steeds te verplichten om 20% van hun aanbod voor te behouden voor mensen met een nauwe band met Leuven met een modaal inkomen, zodat ook zij in de eigen stad kunnen blijven wonen.”

                           Huis                 Appartement           

Leuven               € 402.271        € 288.423

Gent                   € 330.469        € 285.482

Antwerpen         € 316.474        € 221.815

Brugge               € 306.193        € 258.966

Mechelen           € 299.967        € 295.230

Hasselt              € 287.243         € 230.669

Sint-Niklaas       € 280.873         € 180.462

Oostende          € 252.717         € 244.987

Roeselare         € 245.388         € 165.163

Genk                 € 243.715         € 196.612

Turnhout           € 243.321         € 199.522

Kortrijk              € 240.356         € 274.362

Aalst                 € 238.393         € 203.866

Gemiddelde     € 283.644,62   € 234.273,77 

Lees meer over