Leerlingen laten van zich horen in coronatijd: "Pact ons eens serieus"

2 december 2020 | 18u36 | Gepost door annpeeters
Leerlingen en leerkrachten halen hun slag thuis: scholenfusie gaat niet door
De gevolgen van corona zijn voor jongeren duidelijk voelbaar. Het virus - en de maatregelen die er al maandenlang mee gepaard gaan - hebben een grote impact op het welzijn van jongeren. En daar hoort ook hun schoolleven bij. "Omdat die impact van dat schoolleven niet te onderschatten is en er concrete acties moeten volgen om de pijnpunten aan te pakken, schreven wij, PACT3000 - de overkoepelende leerlingenraad in Leuven, een open brief naar alle Leuvense middelbare scholen."

Op school zitten anno 2020 is allesbehalve wat het daarvoor was. Het online les volgen is al een grote aanpassing op zich. Doe daar nog een onoverzichtelijke berg toetsen en taken bij, regels die voortdurend veranderen, een zware tijdsinvestering om alles klaar te krijgen en het totale gebrek aan sfeer en ontspanning wanneer je als jongere dan toch fysiek achter de schoolbanken mag zitten, en je krijgt een donkere wolk die boven je hoofd blijft hangen. Om nog maar te zwijgen over het gevoel dat je er vaak helemaal alleen voor staat. Het is allemaal zwaar om te dragen.

"Daarom beslisten we als PACT3000 dat het tijd was voor actie. Jongeren hebben het echt moeilijk, zeker nu tijdens de examens. Die moeilijkheden willen we aankaarten zodat ze eindelijk aangepakt worden en scholen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Door het schrijven van een open brief naar de scholen willen we verandering teweeg brengen zodat het vanaf 2021 anders aangepakt wordt. We willen uit de negativiteit. We willen gehoord worden, geholpen worden. Maar vooral serieus genomen worden."

"Hoe jongeren zich voelen en wat heel deze periode met ons doet, daar wordt bijna niet naar gevraagd. Dat is in de eerste plaats heel triest en frustrerend, maar toont vooral ook het belang van PACT3000. Als groep nemen we het op voor alle leerlingen in Leuven en gooien we thema’s op tafel die ons nauw aan het hart liggen, zoals schoolkosten, duurzaamheid, vooroordelen… We zien het als onze taak om de stem van jongeren te laten horen, en dat is in deze coronatijden zeker niet anders. Het is nu nog belangrijker dan anders om het heft in eigen handen te nemen en op te komen voor onszelf én elkaar." 

Lees hieronder onze open brief. 

Beste directies en leerkrachten,

Wij zijn PACT3000, de overkoepelende leerlingenraad van Leuvense jongeren. En wij, wij zijn bezorgd. Bezorgd over onze medeleerlingen in deze bijzondere, moeilijke tijd.

PACT ons eens serieus

We weten dat het een moeilijke tijd is voor iedereen, ook voor jullie. Maar toch zouden wij enkele bezorgdheden willen aankaarten. Bezorgdheden die niet langer genegeerd mogen worden.

Er zijn een aantal aspecten waar meer aandacht aan besteed moet worden. In de eerste plaats merken we dat veel leerlingen moeite hebben met de werkdruk van afstandsonderwijs in combinatie met contactonderwijs. De optelsom van toetsen, taken, 7 lesuren per dag zelf verwerken, trimester werken en examens is té veel. Er worden ook zoveel niet-prioritaire taken gegeven waar je vaak langer dan een half uur aan werkt. Resultaat? Stress en onzekerheid door de te hoge werkdruk.

Om die werkdruk te verlagen is een correcte tijdsduur van taken essentieel. Zo worden er vaak taken gegeven tijdens afstandsonderwijs die langer duren dan de les normaal zou duren. Ook verliezen leerlingen veel tijd met het zoeken naar taken (bv deel van de uitleg staat in de agenda, een ander deel in een mapje op smartschool, weblinks op nog een andere plek,…). Naast de taken die gemaakt moeten worden voor afstandsonderwijs wordt er ook nog gestudeerd voor de toetsen en examens, én staan er nog andere taken op de planning. Om dit allemaal efficiënt te kunnen verwerken is er een open en duidelijke communicatie nodig. Niet alleen tussen leerkrachten en leerlingen, maar ook tussen leerkrachten onderling.

Daarom willen we vragen dat er vanuit de school regels komen die ervoor zorgen dat er een minimum tijd is tussen het opgeven van taken en toetsen en de toets of taak zelf en die een maximum hoeveelheid taken en toetsen opleggen. Deze regels kunnen dan worden vastgelegd in bijvoorbeeld het schoolreglement zodat alles duidelijk en helder neergeschreven staat.

Daarnaast is er het mentaal welbevinden van jongeren. Het is al lang geen geheim meer dat dit steeds meer onder druk komt te staan. We ondervinden dat de afstand tussen leerlingen en leerkrachten steeds groter wordt. Daardoor stellen leerlingen minder vragen tijdens lesmomenten. De drempel om problemen met de leerstof, met andere leerlingen of leerkrachten of het eigen mentaal welzijn aan te kaarten wordt steeds hoger. En wanneer je als leerling dan toch de moed vindt om je bezorgdheden of problemen te delen met een leerkracht, wordt vaak het antwoord gegeven dat ook zij er niets aan kunnen veranderen. Hierdoor krijgen we als leerling het gevoel dat we er alleen voor staan.

Daarom vinden we dat er meer ingezet moet worden op de afstand tussen leerling en leerkracht. Waarom vragen titularissen niet vaker hoe het met ons gaat? Veel scholieren verstoppen zich achter een masker en tonen niet hoe ze zich écht voelen. Het is één simpele vraag die een wereld van verschil kan betekenen. We vragen niet om psycholoog te zijn of probleemoplosser, we vragen iemand met een luisterend oor.

Er moet iets veranderen. Help ons, hoor ons, zie ons en pact ons eindelijk eens serieus.

Lees meer over