KU Leuven zorgt voor studieplekken voor studenten in bijzonder moeilijke omstandigheden

16 mei 2020 | 09u46 | Gepost door redactie
KU Leuven zorgt voor studieplekken voor studenten in bijzonder moeilijke omstandigheden
Studeren in tijden van corona is niet vanzelfsprekend. Soms zorgt de situatie thuis of op kot voor bijkomende uitdagingen, zeker met de blok en examens voor de deur. De voorbije dagen weerklonk dan ook steeds sterker de vraag naar extra studieplekken. Vanaf maandag 25 mei biedt de KU Leuven een beperkt aantal plaatsen aan voor studenten die hun examens in bijzonder moeilijke omstandigheden voorbereiden.
Het bericht KU Leuven zorgt voor studieplekken voor studenten in bijzonder moeilijke omstandigheden verscheen eerst op Leuven Actueel.

De voorbije jaren stelde de KU Leuven haar bibliotheken en leercentra ter beschikking als extra studieruimte tijdens de blok- en examenperiode. Daarmee zorgde de universiteit voor zo’n 3.750 extra studieplekken. Dit jaar wordt dat aantal sterk gereduceerd door de coronacrisis. De maatregelen om voldoende fysieke afstand te garanderen tussen de aanwezige studenten leidt tot een bezetting van 1 op 8 plaatsen. Van de 468 plaatsen die zo overblijven, is drie vierde nodig voor de examens die op de campus plaatsvinden. Voor die examens heeft de universiteit immers extra ruimte nodig zodat er minder studenten in één auditorium worden samengebracht en de fysieke afstand ook dan gerespecteerd kan worden.

Hulp waar het echt nodig is
De resterende plaatsen stelt de universiteit vanaf 25 mei ter beschikking als studieplek, tot het einde van de examenperiode op 4 juli. De plaatsen zijn voorbehouden voor studenten die thuis of op kot zo goed als onmogelijk kunnen studeren, bijvoorbeeld door gebrek aan een eigen kamer of studeerplek thuis, gebrek aan rust en stilte, spanning of ruzie, te grote druk om huishoudelijke taken op te nemen of ernstige psychische problemen.

Vanaf maandag 18 mei kunnen studenten die zich in zo’n moeilijke omstandigheden bevinden, een studieplek aanvragen. Bij het toewijzen van de plaatsen houdt de universiteit rekening met de individuele situatie en met de locatie. Studenten die een plaatsje toegekend krijgen, ontvangen een toelatingsbewijs dat ze telkens voorleggen bij gebruik van de studieplek.

In Leuven zijn er vanaf 25 mei een 150-tal plaatsen beschikbaar. Op andere campussen biedt de universiteit telkens enkele tientallen studieplekken aan.

Veiligheid voorop
‘Ik besef dat de aankomende blok- en examentijd voor vele studenten een uitdaging vormt’, zegt rector Luc Sels. ‘In deze ongeziene situatie blijven we onze studenten ondersteunen, via alle kanalen die we hebben. Voor sommige studenten zijn de omstandigheden thuis of op kot zo uitzonderlijk moeilijk dat de nood aan een aparte studieplek zeer groot wordt. Daarom hebben we de voorbije dagen gezocht naar oplossingen, binnen onze mogelijkheden en binnen de contouren van de algemene veiligheidsmaatregelen. Concreet wil dit zeggen dat we vanaf maandag 25 mei de plaatsen die we kunnen vrijmaken ter beschikking zullen stellen voor wie ze echt nodig heeft, ook steeds met toepassing van de regels rond fysieke afstand en de algemene hygiënemaatregelen. Dat het aantal plaatsen beperkt is, is geen gemakkelijke boodschap, want de plaatsen zijn fel gegeerd door heel veel studenten. Maar we doen wat mogelijk is binnen de geldende veiligheidsnormen, want het criterium van fysieke afstand is en blijft ook nu cruciaal. We willen onder geen beding de pandemie aanzwengelen door te veel studenten in één ruimte samen te brengen of te grote studentenstromen naar de campussen op gang te brengen. De evolutie van het reproductiegetal toont aan dat het gevaar nog niet geweken is, en dat we ook in deze fase erg voorzichtig moeten blijven.’

Het bericht KU Leuven zorgt voor studieplekken voor studenten in bijzonder moeilijke omstandigheden verscheen eerst op Leuven Actueel.

Lees meer over