KU Leuven zet samen met studenten in op (online) ondersteuning voor mentaal welbevinden

20 november 2020 | 09u12 | Gepost door annpeeters
Online onderwijs
Universitair onderwijs organiseren is vandaag geen sinecure. KU Leuven streeft elke dag opnieuw naar het juiste evenwicht tussen veiligheid en gezondheid, mentaal welbevinden en voldoende actief leren. Voor studenten betekent de huidige lockdown een stevige uitdaging. Ze volgen veel lessen van thuis uit of op kot, en het fysieke studentenleven op de campussen en in de steden is stilgevallen. Om hen zo goed mogelijk te blijven ondersteunen, zorgt de KU Leuven voor een uitgebreid online aanbod dat inzet op informatieverstrekking, mentale en financiële ondersteuning en verbinding via samen studeren en ontspannen.

Studenten hebben in deze coronatijd extra nood aan informatie, verbondenheid en ondersteuning. De plotselinge ommezwaai van een bruisend studentenleven naar een stiller leven, op veilige afstand, is immers verre van vanzelfsprekend. Om hen zo goed mogelijk bij te staan, staan faculteiten, campussen en diensten in nauw contact met studentenvertegenwoordigers om een uitgebreid en gevarieerd online ondersteuningsaanbod rond leren en leven in tijden van corona uit te werken.

Jezelf (online) in de prise steken

KU Leuven zette altijd al sterk in op mentale ondersteuning, maar in deze tijden van lockdown gebeurt dat nóg intensiever. Zo verruimde de universiteit haar aanbod met tal van online sessies rond mentaal welbevinden, over thema’s zoals piekeren, verslaving, het lichaam (slaap, ademen, bewegen en luisteren), elkaar ondersteunen (basistraining MindMates), stress en zelfzorg. Meer dan 400 studenten namen dit academiejaar al aan een van deze sessies deel.

Daarnaast zorgen de psychologen van het Studentengezondheidscentrum samen met LOKO en Stura voor een online veerkrachttraining onder de titel Jezelf in de prise steken. Student-trainers en psychologen geven deze trainingen samen. De eerste twee trainingen werden gelanceerd en waren meteen volgeboekt. Ondertussen staan er al nieuwe sessies in de steigers.

"Vanuit LOKO werken wij voor de veerkrachttrainingen samen met de psychologen van het Studentengezondheidscentrum. Door deze trainingen kunnen studenten in dialoog gaan met elkaar en inspiratie halen uit de ervaringen van medestudenten. We geloven dat dit soort gesprekken hen helpt om samen erdoor te komen", vertelt Lucie Debaere, voorzitter LOKO, samen met Mante Baekeland en Anne-Marie Dedene, LOKO-mandatarissen Studentenvoorzieningen.

"In deze uitdagende tijden vol continue veranderingen moeten studenten meer dan ooit een beroep doen op hun mentale veerkracht", vult Klaas Collin, voorzitter Studentenraad KU Leuven aan. "Vanuit de studentenraad willen we alle KU Leuven-studenten hierbij ondersteunen, aangezien het vandaag soms moeilijk kan zijn om die veerkracht (terug) te vinden. Daarom volgen we in samenwerking met de psychologen van het Studentengezondheidscentrum de opleiding tot trainer. Op die manier hopen we ons steentje bij te kunnen dragen door zelf mee trainingen te geven, om een beetje tegemoet te komen aan het overbevraagde hulpaanbod."

Naast (online) contactmogelijkheden op de faculteit en een-op-een-gesprekken bij adviseurs van Studentenvoorzieningen is er elke maandag, woensdag en vrijdag tussen 15 en 17 uur een laagdrempelige en anonieme chat: op die momenten staat een multidisciplinair team klaar om een luisterend oor te bieden. Studenten kunnen er terecht met al hun vragen, zorgen en twijfels. Sinds de start van dit academiejaar werden al meer dan 380 studenten via deze weg geholpen.

Studenten in moeilijke omstandigheden en internationale studenten die nieuw zijn aan de KU Leuven kunnen gebruik maken van zo’n 500 studieplekken in bibliotheken en leercentra op de verschillende campussen van de universiteit. Daar kunnen ze in alle rust studeren of online lessen volgen.

"Studenten brengen vandaag veel tijd thuis of op kot door, terwijl ze online lessen volgen. Van echt sociaal contact is nog maar weinig sprake. Dat weegt, voor sommigen al meer dan voor anderen", zegt Hilde Feys, vicerector Studentenbeleid. "Samen met onze studentenvertegenwoordigers hebben we een aanbod uitgewerkt dat nauw aansluit bij de leefwereld en noden van onze studenten, en dat ook inspeelt op hun krachten. We hopen hen zo de nodige mentale ondersteuning bieden op moeilijke momenten. We gebruiken al onze tools, tips & tricks om die verbondenheid en veerkracht te stimuleren en de meest kwetsbare studenten te ondersteunen."

Samen studeren en ontspannen

Studenten snakken naar contact met medestudenten, zowel tijdens de online lessen als tijdens momenten van ontspanning. Onderwijsondersteuners en facultaire studieloopbaanbegeleiders gaan de extra mile, in online communities, mentorprogramma’s, extra begeleiding door assistenten, ondersteuning van Peer Assisted Learning-werkingen voor en door studenten… Er staat ook opnieuw een virtuele KU Leuven-bibliotheek klaar in Toledo, waar studenten samen online kunnen studeren. De voorbije 4 dagen studeerden al meer dan 200 studenten op deze manier.

Naast samen les volgen is er ook een grote vraag naar samen ontspannen. De online community ‘MindMates chillzone’ biedt hierop een antwoord. Zo’n 500 studenten staan vandaag al via dit platform (Discord) met elkaar in contact op basis van gemeenschappelijke interesses. Zo kunnen ze elke woensdag samen een film kijken, is er om de twee weken op donderdag een leesclub BookMates en kunnen ze via Speedfriendshipping-sessies snel anderen leren kennen.

Aanbod voor internationals

Ook internationale studenten, die vaak mijlenver van familie en vrienden in hun thuisland zijn, maken graag gebruik van het online aanbod. Heel wat initiatieven bieden we dan ook in het Engels aan. Het Engelstalige groepsaanbod rond mentaal welbevinden is verruimd, o.a. met sessies over sleeping, mindfulness, breaking bad habits, viewpoint (over internationale student zijn in België, omgang met culturele verschillen en eenzaamheid, verhouding tot het thuisfront) en dealing with fear and avoidance. Intercultureel ontmoetingscentrum Pangaea zorgt bovendien voor een aanbod op maat van deze studenten met online conversatiegroepen, coffee break-momenten en meditatiesessies.

"Onze internationale studenten zien een bezoek aan het thuisland in het water vallen of ingeperkt worden wegens quarantainemaatregelen. Mogelijk moeten ze ook de feestdagen onverwachts in België doorbrengen, wat een serieuze domper voor hen betekent", licht rector Luc Sels toe. "Zeker studenten die hier nog maar enkele weken zijn, hebben nood aan een luisterend oor en extra ondersteuning. De verruiming van ons Engelstalig ondersteuningsaanbod en het sterke aanbod van Pangaea moeten die nood mee helpen opvangen. We willen hen laten voelen dat ze hier niet alleen staan, maar deel uitmaken van een warme universitaire gemeenschap, en hopen dat ze zich zo wat sterker omringd voelen."

Studentenjobs tijdens corona

Veel klassieke studentenjobs situeren zich in sectoren die hard getroffen zijn door de coronamaatregelen, zoals de horeca. Het Student Career Center van de universiteit zet dan ook extra in op de zoektocht naar andere studentenjobs, bijvoorbeeld in sectoren waar momenteel een personeelstekort heerst of de noden sterk zijn toegenomen. Ook in het afnamecentrum in de Zeelstraat en in UZ Leuven zijn ondertussen heel wat studenten aan de slag.

Studenten vinden beschikbare studentenjobs in de KU Leuven-vacaturedatabank Student Job Shop en kunnen steeds terecht bij het Student Career Center voor coaching.

Voor studenten die hun studentenjob verloren en daardoor in moeilijkheden geraken om hun studies te betalen, wordt opnieuw een noodsubsidiereglement opgestart. Met deze en ook andere financiële zorgen kunnen zij terecht bij de studentenvoorzieningen op de campussen.

Thuis aan KU Leuven

Al deze initiatieven zijn een greep uit het brede en gevarieerde aanbod op de verschillende campussen van de KU Leuven. Studenten vinden het aanbod via de overkoepelende website Thuis aan KU Leuven/At home at KU Leuven die intussen zo’n 23.000 studenten bereikte.

Lees meer over