KU Leuven zet coronatest- en tracingsysteem op voor studenten

Corona
Leuvense studenten zullen zich vanaf 19 oktober kunnen laten testen op een COVID-19-besmetting in een afnamecentrum dat de universiteit, in samenwerking met de hogescholen, speciaal voor hen inricht. Studenten die positief testen worden meteen opgevolgd door een contacttracer van hun instelling. De KU Leuven voorziet een capaciteit van ruim 300 testen per dag.

Testing and tracing vormt een belangrijk onderdeel van de strategie om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Omdat Leuven een bijzonder grote studentenpopulatie kent, nemen de hoger onderwijsinstellingen in de stad hun verantwoordelijkheid. KU Leuven, UCLL en LUCA School of Arts organiseren zelf de testing en tracing bij hun studenten.

COVID-19-afnamecentrum

Vanaf 19 oktober zullen studenten terecht kunnen in een afnamecentrum dat speciaal voor hen werd ingericht. Wie milde symptomen vertoont, recent een hoogrisicocontact had of recent in een hoogrisicogebied verbleef, zal online een afspraak kunnen maken. In het afnamecentrum wacht een korte registratie en een COVID-test. De test is volledig gratis. Het afnamecentrum zal geopend zijn van maandag tot en met zaterdag tussen 9 en 14 uur.

Het afnamecentrum bevindt zich in hartje Leuven. De eerste verdieping van de Universiteitshal van de KU Leuven werd helemaal heringericht en volledig afgesloten van de andere ruimtes in het gebouw. Het afnamecentrum kreeg ook een aparte ingang via de Zeelstraat, zodat andere bezoekers van het gebouw niet in contact komen met studenten die zich laten testen.

“Met dit afnamecentrum willen we vermijden dat de Leuvense huisartsen en het Leuvense Studentengezondheidscentrum te hard onder druk komen te staan”, licht rector Luc Sels toe. “Bovendien willen de Leuvense hogeronderwijsinstellingen op deze manier ten volle hun verantwoordelijkheid opnemen om de verspreiding van het virus bij deze grote groep jonge en actieve mensen tegen te gaan.”

De registratie zal gebeuren door studenten Biomedische wetenschappen, de afname van de COVID-19-test gebeurt door studenten Geneeskunde. Zij zullen ruim 300 testen per dag kunnen afnemen. De wissers worden geanalyseerd in het labo van professor Marc Van Ranst aan het UZ Leuven.

Contactopsporing

Studenten die in het afnamecentrum positief testen mogen binnen de 48 uur een telefoontje verwachten van een arts en van het contactopsporingsteam van hun instelling. Daarbij zal enerzijds gevraagd worden naar de hoogrisicocontacten na de vermoedelijke besmetting, maar vooral ook naar de bron van de besmetting.

“Snelheid en brononderzoek zijn hier de sleutelwoorden”, duidt rector Luc Sels. “ Niet alle besmette mensen geven het virus ook door aan anderen. Als we erin slagen om mensen die anderen wel besmetten snel te lokaliseren, dan geraken we het virus samen de baas.”

Het contactopsporingsteam zal paraat staan van 9 tot 21 uur en bemand worden door masterstudenten geneeskunde. “Voorlopig hanteren we een testcapaciteit van 300 tests per dag en rekenen we op ongeveer 10% positieve tests waarvoor het contactopsporingsteam in actie schiet,” aldus Sels.

De contactopsporing gebeurt alleen voor studenten die zich laten testen in het afnamecentrum in de Zeelstraat. Wie thuis positief test zal opgevolgd worden door het systeem van de Vlaamse overheid. De universiteit en hogescholen vragen aan deze studenten wel met aandrang om een positieve test te melden via het daarvoor voorziene online formulier. Zo kunnen zij medestudenten en docenten opsporen die samen met de besmette persoon deelnamen aan instellingsgerelateerde activiteiten.

Een accuraat beeld

De studenten maken in Leuven een derde uit van de bevolking in de stad. Door hen zelf te testen en ook eigen contactonderzoek op te zetten, hopen de hogeronderwijsinstellingen snel een helder beeld te krijgen van de besmettingsgraad onder de studentenpopulatie.

“Zowel voor het terugdringen van het virus als voor de organisatie van ons onderwijs is het van groot belang om een helder zicht te krijgen op die besmettingsgraad,” geeft rector Sels nog mee. “We willen hierin heel duidelijk onze verantwoordelijkheid nemen.”

Meer informatie over het COVID-19-afnamecentrum: https://www.kuleuven.be/coronavirus/covid-19-afnamecentrum-zeelstraat.

Meldingsformulier COVID-19-besmetting: https://admin.kuleuven.be/sab/vgm/kuleuven/corona/covid19-form

Lees meer over