KU Leuven verstrengt maatregelen rond corona

19 maart 2020 | 16u30 | Gepost door redactie
KU Leuven verstrengt maatregelen rond corona
Deze week verscherpte de regering Wilmès haar maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te vertragen. In lijn hiermee verstrengt ook de KU Leuven haar maatregelen voor onderzoek en onderwijs.
Het bericht KU Leuven verstrengt maatregelen rond corona verscheen eerst op Leuven Actueel.

Veel onderzoekswerk gaat gewoon verder. Maar de universiteit schort wel al het niet-essentieel onderzoek dat niet thuis of via telewerk kan gebeuren tot nader order op. Dit houdt het volgende in:

  • Er worden geen nieuwe experimenten of onderzoeksactiviteiten in laboratoria opgestart.
  • Middelen en mensen worden maximaal ingezet om lopende experimenten veilig en ordentelijk af te ronden. Dit geldt ook voor onderzoek in het kader van de masterproef waarvoor KU Leuven-onderzoeksinfrastructuur essentieel is.
  • De noodzakelijke minimale voorzieningen worden getroffen opdat lopend onderzoek, dat niet kan worden stopgezet (bv. onderzoek met celculturen en proefdieren), niet verloren zou gaan.

“In de meeste onderzoeksgroepen, afdelingen en laboratoria, is de impact intussen zo groot dat de werkorganisatie in het gedrang komt,” zegt rector Luc Sels. “We willen te allen tijde de veiligheid van al onze medewerkers kunnen garanderen. Tegelijk willen we vermijden dat onderzoeksresultaten verloren zouden gaan of dat onze onderzoeksinfrastructuur schade zou oplopen.”

De opschorting van onderzoeksactiviteiten in labo’s geldt uiteraard niet voor die onderzoeksgroepen die werken aan middelen om de epidemie te bestrijden, op alle mogelijke manieren.

Onderwijs en kritieke diensten

Onderwijs aan de KU Leuven verloopt sinds 13 maart volledig online. Stages waarvoor studenten fysiek op de werkplek aanwezig moeten zijn, worden opgeschort. Dit geldt uiteraard niet voor de stagiairs in de gezondheidszorg, voor zover hun verantwoordelijke op de stageplaats hun aanwezigheid noodzakelijk acht.

Een aantal kritieke diensten blijven hun functie opnemen, zij het in gewijzigde bezetting en via aangepaste procedures. Zo wordt bijvoorbeeld de verzorging van de proefdieren in het animalium verzekerd en zijn er ook een aantal technische diensten die hun rol blijven vervullen (bijvoorbeeld ICTS, onderhoud, beveiliging of logistiek).

“Als universiteit willen we zeker onze verantwoordelijkheid nemen en doen wat maatschappelijk nodig is,” aldus rector Sels. “We moeten daarbij maximaal de beroepsgroepen ondersteunen die instaan voor de ziekenzorg en voor de essentiële faciliteiten nodig voor het functioneren van de samenleving, met inbegrip van de veiligheid van ons allen.”

“Ik wil alle studenten en personeelsleden van harte bedanken voor de zorg en het engagement dat zij aan de dag leggen om onze universiteit, vanuit haar opdracht in de samenleving, door deze zware periode de loodsen,” besluit rector Sels. “We beleven ongetwijfeld één van de grootste crisissen waar onze universiteit al heeft voorgestaan. Maar het is er ook nu weer één die we te boven zullen komen, waarna we er sterker dan ooit zullen staan, om onze opdracht waar te maken.”

Het bericht KU Leuven verstrengt maatregelen rond corona verscheen eerst op Leuven Actueel.

Lees meer over