KU Leuven staat (anderhalve meter) achter studenten

8 mei 2020 | 16u09 | Gepost door redactie
Toiletten en wasbakken op Ladeuzeplein
Sinds maart volgen de studenten van KU Leuven onderwijs online en is het leven op de campussen stilgevallen. Ook de nakende blok- en examentijd zal anders dan normaal verlopen. Deze uitzonderlijke omstandigheden zorgen voor heel wat onzekerheid bij studenten. Ze kunnen niet zomaar even binnenlopen bij de diensten voor studenten of hun vertrouwde studietrajectbegeleiders. Om hen te ondersteunen start de universiteit vandaag de campagne ‘KU Leuven staat (anderhalve meter) achter jou’.
Het bericht KU Leuven staat (anderhalve meter) achter studenten verscheen eerst op Leuven Actueel.

Studenten beleven deze laatste weken op uiteenlopende manieren. Sommigen kunnen zich nu, dankzij de relatieve rust, goed voorbereiden op de examens. Anderen vinden het moeilijker om zich aan te passen aan de situatie, missen structuur en ondersteunende nabijheid van medestudenten en docenten. En uiteraard brengt online onderwijs ook heel wat uitdagingen met zich mee.

KU Leuven biedt haar studenten verschillende vormen van ondersteuning en hulplijnen aan, maar wil hen vlak voor de start van de blok- en examenperiode een extra hart onder de riem steken. Daarom lanceert de universiteit vandaag de campagne ‘KU Leuven staat (anderhalve meter) achter jou’, waarmee ze sterk inzet op communicatie en sensibilisering. Op de gelijknamige website en via social media krijgen studenten doordacht advies en bruikbare tips over zelfzorg en veerkracht, dagelijkse structuur en beweging, sociaal contact, en blokken en examens afleggen in tijden van corona. Via een chatbox kunnen ze ook terecht bij een team van experten voor psychologische ondersteuning. Faculteiten en diensten spelen elk op hun manier in op de verschillende noden van de studenten via verhoogde beschikbaarheid van medewerkers en werken iniatieven uit, bv. een mentorprogramma voor eerstejaarstudenten, blogs om ervaringen te delen, online gesprekken met studentenadviseurs en vertrouwenspersonen, enz. Alle studenten krijgen vandaag ook een e-mail om hen te wijzen op de hulplijnen die de universiteit biedt.

‘De veiligheid van onze personeelsleden en studenten loopt als rode draad door onze aanpak, zowel bij de omschakeling naar online onderwijs als bij de organisatie van de juni-zittijd. Maar we willen niet alleen focussen op de veiligheid, ook het mentale welbevinden vraagt veel aandacht,’ zegt rector Luc Sels. ‘Met deze campagne willen we de solidariteit onderstrepen, het aanpassingsvermogen van lesgevers en studenten bewonderen, en veel begrip tonen en steun geven. Zowel KU Leuven als geheel als elke medewerker staat achter onze studenten. We laten niemand achter, de gedachte van ‘samen erdoor’ staat centraal, maar met een knipoog naar het belang van fysieke afstand, want die blijft uiteraard cruciaal.’

Het bericht KU Leuven staat (anderhalve meter) achter studenten verscheen eerst op Leuven Actueel.

Lees meer over