KU Leuven schakelt voor Brusselse campussen over naar code rood

aula
Gelet op de evolutie van de pandemie in Brussel schakelt de KU Leuven vanaf 26 oktober naar code rood voor haar campussen in Brussel en Schaarbeek. De andere elf campussen van de universiteit blijven in code oranje.

Naar aanleiding van de hoge besmettingsgraad in Brussel schakelt de universiteit voor de campussen in Brussel en Schaarbeek vanaf maandag 26 oktober naar code rood. Onder code rood is onderwijs in zowel auditoria als kleinere lokalen niet langer mogelijk. “Dat betekent concreet dat onze Brusselse campussen moeten overschakelen naar online onderwijs,” verduidelijkt rector Luc Sels. “Enkel practica en labo-oefeningen kunnen in de normale bezettingsgraad 1:1 blijven doorgaan, met mondmaskerplicht en absolute zorg voor een veilige werk- en leeromgeving.”

Om de impact voor de eerstejaarsstudenten zo beperkt mogelijk te houden, krijgen de opleidingen op de Brusselse campussen de mogelijkheid om de code oranje aan te houden voor de eerste opleidingsfase van de bachelorprogramma’s. “Ook voor opleidingsonderdelen die niet of nauwelijks online aangeboden kunnen worden, zoals de studio’s in de opleidingen architectuur of vakken met veel permanente evaluatie in een opleiding toegepaste taalkunde, kan een uitzondering gemaakt worden,” vult Tom Van Puyenbroeck, academisch beheerder van beide campussen aan. “De precieze modaliteiten werken we zo snel mogelijk uit.”

Begin deze week schakelde de universiteit voor al haar dertien campussen naar code oranje. Sindsdien geldt voor lessen in grotere auditoria met meer dan 150 zitjes een maximumcapaciteit van één op vijf. In aula’s met 60 tot 150 zitplaatsen mogen maximum dertig studenten aanwezig zijn. Sessies in specifiek uitgeruste practicalokalen, pc-lokalen en labo’s kunnen nog steeds plaatsvinden in een 1:1 bezetting mits het respecteren van de nodige voorzorgsmaatregelen.

De elf andere campussen blijven voorlopig in code oranje. “We blijven de situatie uiteraard op de voet volgen, en als het nodig is zullen we ook voor andere locaties de nodige stappen zetten,” besluit rector Sels. “Corona vergt veel van onze studenten en medewerkers, ook nu weer. Ik ben hen dan ook bijzonder dankbaar voor hun inzet en flexibiliteit, en moedig iedereen aan om te blijven volhouden.”

Lees meer over