KU Leuven roept medewerkers en studenten op om bijzonder voorzichtig te blijven en afstand te houden

Hogeschool UCLL opent contactluwe campussen
De KU Leuven roept haar medewerkers en studenten op om meer dan ooit de preventieve maatregelen na te leven en heel veel voorzichtigheid aan de dag te leggen tijdens contacten en activiteiten. ‘Beperk het aantal personen waarmee je nauw contact hebt tot het strikt noodzakelijke. Contact met elkaar is mogelijk maar hou het op een veilige afstand. Was extra je handen en blijf het masker dragen overal waar je met meerderen samen bent’ benadrukt rector Luc Sels.

"De huidige cijfers zijn zeer zorgwekkend, en de ziekenhuisopnames zijn gevoelig aan het stijgen", zegt de rector. "Om de curve terug om te buigen, moeten we meer dan ooit de nodige afstand houden, een mondmasker dragen waar nodig, de hygiënemaatregelen toepassen en voorzichtig zijn bij onze onderlinge contacten. Die regels zijn cruciaal, en lopen als rode draad door onze aanpak, met oog op de veiligheid en gezondheid van iedereen. Maar die aanpak kan alleen maar slagen als we ons er samen aan houden. Ik wil de overgrote meerderheid van de medewerkers en studenten die dat de voorbije dagen ook gedaan hebben, van harte danken en aanmoedigen om het mondmasker te blijven dragen en fysieke afstand aan te houden."

De nieuwe maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad op 23 september bekend maakte, zorgden voor gemengde reacties. ‘Ik begrijp en deel absoluut de bezorgdheid over de huidige cijfers van ons land, want die zijn niet goed. Het bijstellen van de bubbelmaatregel mag dan wel niet bedoeld zijn als versoepeling, zo komt het evident wel over en dat kan niet de bedoeling zijn.  ‘Ik roep onze medewerkers en studenten dan ook op om nu, meer dan ooit, de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen bij contacten met anderen. De veiligheid en gezondheid van iedereen loopt als rode draad door onze aanpak. Dit is niet het moment om daar ook maar enige versoepeling in te brengen. Ik roep daarom op om nauwe contacten met elkaar echt zo beperkt mogelijk te houden. Ook Stad Leuven zal op geen enkele manier zijn aanpak van deze pandemie versoepelen.’

Fijnmazige aanpak

Bijna alle campussen van de KU Leuven bevinden zich momenteel in code geel, met uitzondering van Diepenbeek. Deze aanpak ligt in lijn van het fijnmazig model waar de universiteiten steeds voor gepleit hebben, en die een aanpak per campus en per regio toelaat, steeds in nauw overleg met de lokale crisiscellen. Op die manier kan de universiteit ook rekening houden met de lokale opleidingen en hun specifieke noden, en snel lokaal schakelen. 

Lees meer over