KU Leuven past code rode aan vanaf 30 november

23 november 2020 | 09u47 | Gepost door annpeeters
aula
Vanaf maandag 30 november kunnen faculteiten van de KU Leuven practica, labo-oefeningen en vaardigheidstrainingen voor alle opleidingen terug op de campus organiseren, telkens met de nodige veiligheidsmaatregelen. Met die stap wil de universiteit al te groot leerverlies bij studenten vermijden. Hoorcolleges blijven grotendeels online plaatsvinden en telewerk blijft de regel voor alle taken die van thuis uit kunnen gebeuren.

Na twee weken lockdown verliezen de coronacijfers langzaamaan vaart, maar een terugkeer naar het gewone hoger onderwijs is nog niet aan de orde. Ondertussen volgen zo’n 60 000 studenten van de KU Leuven alle lessen online en is het leven op alle campussen stilgevallen. Onderwijsactiviteiten die niet online kunnen plaatsvinden, zoals practica, labo’s en vaardigheidstrainingen, moesten noodgedwongen uitgesteld worden, met het risico op leerverlies. Voor de opleidingen die voorbereiden op de zorgberoepen werd een uitzondering gemaakt, gelet op hun essentiële rol in de huidige situatie.  

Om een te groot leerverlies bij studenten te vermijden, krijgen faculteiten de mogelijkheid om vanaf 30 november voor alle opleidingen practica, labo-oefeningen en vaardigheidstrainingen terug op de campus te organiseren, telkens met de nodige veiligheidsmaatregelen. Ook andere oefensessies, seminaries of interactiemomenten die niet zonder groot leerverlies of uitholling van de leerdoelstellingen online kunnen worden aangeboden, kunnen op de campus doorgaan. De universiteit zet deze stap in nauw overleg met de minister van Onderwijs en met de experten. 

Colleges worden tot aan de kerstvakantie online aangeboden, maar faculteiten krijgen enige ruimte voor uitzonderingen. Voor een beperkte selectie van opleidingsonderdelen, bijvoorbeeld vakken waarvoor de slaagkansen klassiek wat lager liggen, kunnen ze enkele interactiecolleges, wrap-up- of boostersessies op de campus organiseren, telkens met een maximumbezetting van 1 op 5 en respect voor de coronamaatregelen.  

‘Met deze invulling van ‘campusluw’ onderwijs willen we onze studenten met de nodige voorzichtigheid enkele veilige terugkeermomenten op de campus gunnen. Dat is nodig, want het risico op leerverlies wordt anders reëel. We gaan met de nodige voorzichtigheid te werk en zorgen ervoor dat alle coronamaatregelen zeer strikt worden opgevolgd. De hoorcolleges blijven ook grotendeels online tot aan de kerstperiode. Voor onze medewerkers blijft telewerk de regel voor alle taken die niet van thuis uit kunnen gebeuren’, licht rector Luc Sels toe. ’Ik ben oprecht trots en dankbaar voor alle inspanningen die vele collega’s en studenten de voorbije weken hebben geleverd. Deze stap vergt opnieuw een aanpassing van ons allemaal, maar ik ben ervan overtuigd dat dit vlot en in alle veiligheid zal verlopen.’  

Lees meer over