KU Leuven organiseert juni-examens zoveel mogelijk op haar campussen

27 maart 2020 | 16u06 | Gepost door redactie
Hogeschool UCLL opent contactluwe campussen
De KU Leuven bereidt zich volop voor op de juni-zittijd. De universiteit gaat ervan uit dat studenten de examens op hun campus zullen kunnen afleggen. Omdat ook daarbij de regels van social distancing gerespecteerd moeten worden en er dus meer ruimte nodig is, wordt de examenperiode met één week verlengd.
Het bericht KU Leuven organiseert juni-examens zoveel mogelijk op haar campussen verscheen eerst op Leuven Actueel.

Op basis van de informatie van wetenschappelijk experten besliste de KU Leuven om de juni-zittijd zoveel mogelijk te laten doorgaan op haar campussen. Omdat ook in juni nog steeds de regels van social distancing belangrijk blijven, zal de universiteit meer locaties voorzien, zodat minder studenten in één auditorium worden samengebracht. Daarom wordt de examenperiode met een week verlengd tot 4 juli. Voor sommige opleidingsonderdelen opteert de universiteit voor online examens.

Om studenten de kans te geven zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de examens, zullen de faculteiten in de laatste week van het semester zo weinig mogelijk nieuwe leerstof aanbieden. Zo komt er ruimte vrij voor vragensessies, oefeningen en interactie met docenten en begeleiders. De onderwijsactiviteiten worden, zoals voorzien, volledig afgesloten op 23 mei.

De twee weken durende blokperiode (25 mei tot en met 7 juni) wordt zoveel mogelijk aangehouden. Als het echt noodzakelijk is, kunnen examens verschoven worden naar de tweede week van de blokperiode. Voor studenten uit de eerste en tweede fase van de bacheloropleiding probeert de universiteit dit zoveel mogelijk te vermijden.

Mondelinge examens en presentaties van bijvoorbeeld masterproeven zullen zoveel mogelijk online gebeuren. Voor opleidingen met een belangrijk praktijkgedeelte, voornamelijk op masterniveau, werken de faculteiten een oplossing op maat uit.

Voor studenten die niet fysiek aanwezig kunnen zijn op een examen (internationale studenten of uitwisselingsstudenten die niet kunnen reizen door internationale reisbeperkingen, studenten in quarantaine…), zal gezorgd worden voor alternatieve examenvormen voor zover realiseerbaar.

Om al deze aanpassingen te kunnen realiseren, werken de faculteiten op dit moment hard aan een nieuw examenrooster. Er wordt naar gestreefd om dit tegen 30 april vast te leggen.

“Ik hoop dat deze bevestiging van de examenperiode onze studenten motiveert om zich maximaal te blijven inzetten voor hun studies en zo van de juni-examens een succes te maken”, zegt rector Luc Sels. “Ik besef heel goed dat dit niet altijd eenvoudig is in deze bijzondere omstandigheden. Daarom wil ik hen ook aanmoedigen om actief gebruik te maken van discussiefora om samen met hun medestudenten de leerstof te verwerken. Wie twijfelt of het moeilijk heeft kan terecht bij de ombudswerking of studiebegeleiders van de faculteit. Ik roep alle studenten ook op om dreigende eenzaamheid of isolement te doorbreken door contact te zoeken met studiegenoten. Iedereen moet iedereen helpen in deze periode. Zo krijgen we een hechte KU Leuven-gemeenschap die ons allen sterker maakt”.

Het bericht KU Leuven organiseert juni-examens zoveel mogelijk op haar campussen verscheen eerst op Leuven Actueel.

Lees meer over