Koning Albertlaan wordt ‘flitslaan’

17 september 2019 | 19u37 | Gepost door redactie
Trajectcontroles op Koning Albertlaan en Lange Lostraat
Sinds het afsluiten van de Ganzendries en Pellenbergstraat maken nog meer automobilisten gebruik van de Panoramalaan en Koning Albertlaan. De politiezone Lubbeek gaat daarom extra politiecontroles houden in deze woonwijk.
Het bericht Koning Albertlaan wordt ‘flitslaan’ verscheen eerst op Leuven Actueel.

Bierbeek nam begin juni de beslissing om via een ANPR-camera een beperkte toegang te organiseren in de Koning Albertlaan-Panoramalaan en zo de verkeersleefbaarheid in noordelijk Korbeek-Lo te verbeteren. Het doel was het doorgaand bovenlokaal verkeer tussen de Diestsesteenweg en de Tiensesteenweg te ‘filteren’. De route zou op werkdagen tijdens de ochtend- en avondspits van 7 tot 9 uur en van 16 tot 18 uur beperkt toegankelijk zijn voor inwoners uit een brede waaier van straten in Bierbeek, Lubbeek en Leuven.

Vanaf midden augustus werd de verbindingsweg tussen de Tiense- en Diestsesteenweg via Pellenberg/Lubbeek omwille van openbare werken voor lange tijd afgesloten. Deze route telde dagelijks meer dan 6000 voertuigen, waarvan een deel nu zijn weg zoekt via de woonwijken in Korbeek-Lo Noord.

Verzet tegen de Bierbeekse maatregel

Lubbeek diende een bezwaarschrift in bij de toezichthoudende overheid en Leuven volgde. Er kwam ook een online Facebook-petitie om protest aan te tekenen. Vlaams minister Homans nam in juli een vernietigingsbeslissing.

Flitsen om verkeer weg te houden

Tijdens het daaropvolgend overleg met de gouverneur werden enkele maatregelen voorgesteld: betere signalisatie om doorgaand vrachtvervoer te weren in de betreffende woonstraten, tijdelijke verkeerslichten op het kruispunt Lange-Lostraat/Heidebergstraat, verhoogd politietoezicht op snelheid en doorgaand zwaar vervoer.

De politiezone Lubbeek zal de komende periode strenger toezien op de verkeersregels in heel deze zone 30. Auto’s worden geflitst en beboet bij overdreven snelheid. Al vanaf 37 km per uur betekent dit 53 euro boete. Vrachtwagenchauffeurs die de tonnagebeperking niet respecteren riskeren een boete van 174 euro. Er zal minstens drie keer per week geflitst worden, mogelijks zelfs elke dag.

Geen beroep, wel overleg

Verder wil Bierbeek het overleg met de buurgemeenten (ook Holsbeek en Boutersem sluiten aan) alle kansen geven. Tijdens het bemiddelingsgesprek bij de gouverneur erkenden Leuven en Lubbeek de problematiek en beloofden ze mee te werken aan een oplossing. “Wij kijken dan ook vol enthousiasme uit naar hun voorstellen om deze problematiek op korte termijn aan te pakken.
Bierbeek zal – na lang wikken en wegen – geen beroep aantekenen tegen de beslissing van de minister. Hoewel het Bierbeeks bestuur ernstige bedenkingen heeft bij de interpretatie van het gehanteerde begrip ‘lokaal belang’ en ‘algemeen belang’, zoals wij die kunnen lezen in de beslissing. De minister oordeelt ook dat een lokaal bestuur geen dergelijke beslissingen mag nemen zonder instemming van ‘geïmpacteerde gemeenten’ en dat is toch een boeiend precedent voor allerlei beslissingen waarbij de gemeentelijke autonomie dan niet meer telt?”, zegt Bierbeeks burgemeester Johan Vanhulst.

“Bovendien gaat zij totaal voorbij aan het aantoonbare jarenlange overleg (via verslagen allerlei, briefwisseling en e-mailverkeer). Een beroep zou echter ook veel te lang duren terwijl wij nu oplossingen zoeken. De Raad van State kan enkel oordelen over de wettigheid van een bestreden administratieve beslissing, niet over de opportuniteit of inhoud. Beroep over de inhoud van de beslissing is jammer genoeg niet meer mogelijk, sinds de invoering van het decreet over het lokaal bestuur in januari 2019, een situatie die wij intussen hebben aangekaart bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Gezien de overvloed aan verkeer vragen wij met aandrang dat, wie hier niet echt moet zijn, alternatieve wegen zoekt. En wie er toch wil passeren, vragen wij expliciet de verkeersregels te respecteren, hoffelijk te zijn en extra aandacht te besteden aan de zwakkere weggebruikers en schoolgaande jeugd. Zo wordt de extra stroom voertuigen al iets draaglijker voor de omgeving”, besluit Johan Vanhulst.

Het bericht Koning Albertlaan wordt ‘flitslaan’ verscheen eerst op Leuven Actueel.

Lees meer over