Komt er een woontoren van 14 verdiepingen aan het begin van de Brusselsesteenweg?

Wijngaardpoort
De omgeving van de Wijngaardpoort, tussen het Lemmensinstituut en het Kareelveld, krijgt een grondige make-over. 

De projectontwikkelaar spreekt over 'de transformatie van een verloederde buurt naar een publiek toegankelijk bospark, waarin het bestaande erfgoed en nieuwe functies hun eigen plek krijgen'.

De Wijngaardpoortsite is gelegen op het kenmerkende heuvellandschap ten westen van Leuven, tussen het Lemmenspark en het Kareelveld. "Op de kruising van de invalsweg de Brusselsesteenweg en de vesten ten westen van Leuven heeft het terrein van +/- 12.000m² de mogelijkheden om een aantal ambities op maat van Leuven te realiseren", aldus de ontwikkelaar.

Gebouwen

"Door ruimte te voorzien voor specifieke Leuvense doelgroepen krijgt het project een divers bouwprogramma. Zowel betaalbaar wonen, sociaal wonen, studentenhuisvesting als buurtondersteunende functies zoals horeca, buurtwinkel, collectieve schuur en een publiek toegankelijk dakterras vinden hier hun plek. Dankzij de realisatie van onder meer ontmoetingsruimtes, een buurtwinkel en een horecazaak brengen we opnieuw leven in een verloederde site."

Buurtvergadering

"Klinkt mooi", zegt een buurtbewoner. "Wat ze echter niet openbaar maken, is dat er een woontoren van 14 verdiepingen komt. Dat hebben ze op de bewonersvergadering bekend gemaakt. De projectontwikkelaar  is al vele jaren bezig om de panden in het gebied op te kopen. Deze blijven dan natuurlijk leegstaan en verkrotten.  Op de infovergadering werd dan gezegd dat deze 'stadskanker' de mededrijfveer voor het nieuwe project is, terwijl de ontwikkelaar deze situatie zelf gecreëerd heeft. Het is maar hoe je het brengt."

Het project Wijngaardpoort is al op vele niveaus doorgesproken: stad Leuven, KUL, Natuurbeheer, monumentenzorg en AWV deden al hun zegje. "Het resultaat van al dit overleg is echter zeer discutabel. Wat je niet terugvindt op de website, die speciaal aangemaakt is voor de ontwikkeling van het project, is dat er een woontoren komt van 14 verdiepingen.  Deze overstijgt de bouwhoogte van alle gebouwen in de buurt zo enorm, dat bewoners letterlijk in de schaduw van de toren zullen moeten leven. Dit wordt dan ook de eerste woontoren buiten de ring van Leuven. Of dit een aanzet is tot verstedelijking buiten de ring is een terechte vraag. Is dit wel zinvol in een doorgaans groen gebied?"

Veel nadruk werd op het infomoment gelegd op de 'getuigenheuvel' die terug zichtbaar zal worden en kan aansluiten op de heuvel van het Lemmensinstituut.  "Visueel zal van deze verbinding echter niets te merken zijn, omwille van de Brusselsesteenweg met zijn vele verkeer en door de mastodont van een toren die het landschap zal domineren."

Positief is dat er een café en een buurtwinkel zullen komen. "Deze voorzieningen zouden ondergebracht worden in gerenoveerde delen van de bestaande gebouwen.  De gebouwen zijn geselecteerd in samenspraak met monumentenzorg, men vermeldt wel dat geen van deze gebouwen geklasseerd is of daarvoor in aanmerking komt. In het masterplan dat getoond werd op de vergadering, komen dus wat 'uitsteeksels' ten opzichte van de reeks appartementsgebouwen die hogerop de steenweg staan. Het café en de buurtwinkel komen dus vlak aan de Brusselsesteenweg. Werd er dan niet gedacht aan parkeren en leveringen voor deze handelszaken? En hoe zit het met parking voor bezoekers van de wooneenheden? Als de vraag gesteld werd op de bewonersvergadering, werd er ontwijkend geantwoord. In mensentaal betekent dit: vergeet het, wij doen het minimum en niet meer."

Lees meer over