Klacht tegen beslissing Leuvense gemeenteraad

Vanaf vanavond sprekersklok op Leuvense gemeenteraad
Fred Guldentops heeft een klacht neergelegd bij het Agentschap Binnenlands Bestuur tegen een beslissing van de Leuvense gemeenteraad. Die verklaarde zich tijdens de laatste gemeenteraad namelijk onbevoegd voor een kwestie waar ze, volgens Guldentops, wel bevoegd voor is.

"Op 2 oktober legden wij - het burgerinitiatief voor erkenning van Julian Assange - neer op het stadskantoor in Leuven", steekt Fred Guldentops van wal. "In het verzoekschrift werden vier concrete vragen opgenomen, die wij ter stemming wensten voor te leggen aan de Leuvense gemeenteraad. Het burgerinitiatief werd ontvankelijk verklaard en op de gemeenteraad van Leuven op 23/11/2020 verkreeg ik spreekrecht en werden de voorstellen ter stemming voorgelegd."

"Twee keer heeft de gemeenteraad zich echter onbevoegd verklaard over zaken waarvoor het wel bevoegd is. Bovendien is het aftoetsen van de bevoegdheid per stemming gebeurd: elk raadslid mocht ad hoc beslissen waarover de gemeente bevoegd was. Deze procedure is onwettelijk. De bevoegdheid moet afgetoetst worden aan bestaande regelgeving. De bevoegdheid kan enkel vastgesteld worden - ofwel is een stad dan bevoegd om een beslissing te mogen nemen over een bepaald domein, ofwel niet - maar dit kan niet per stemming gebeuren."

"Ons eerste voorstel: de Leuvenaars informeren over het uitleveringsproces van Julian Assange in een officiële publicatie van de stad. De gemeenteraad heeft het recht om zich te verzetten tegen een voorstel van de burgers, maar heeft niet het recht om zich onbevoegd te verklaren over de redactie van haar magazine. Leuven beschikt met LVN (https://www.leuven.be/lvn) over een officieel maandblad van de stad, waarvoor de burgemeester als verantwoordelijk uitgever is aangegeven."

"Ons vierde voorstel: een klokkenluidersstatuut invoeren voor gemeentelijke ambtenaren. De gemeenteraad heeft het recht om geen klokkenluidersstatuut in te voeren, maar heeft niet het recht om zich onbevoegd te verklaren over een voorstel van burgers dat betrekking heeft op het personeelsstatuut."

"Ten onrechte verklaarde de gemeenteraad zich onbevoegd en weigerde als gevolg daarvan ten gronde te oordelen over deze twee concrete voorstellen. De stemming is dan ook nietig wat betreft de twee punten waarover de stad Leuven zich onbevoegd verklaarde na stemming en dient te worden overgedaan."

Fred Guldentops tekende alvast beroep aan bij het Agentschap Binnenlands Bestuur via een aangetekend schrijven.

Lees meer over