Kinderopvang in coronatijden

2 April 2020 | 19u51 | Gepost door redactie
Kinderopvang in coronatijden
De uitbraak van het coronavirus vraagt uitzonderlijke inspanningen van al het personeel in de zorgsector en andere essentiële sectoren. Ook de impact op kwetsbare gezinnen is groot. Het is belangrijk dat deze groepen gerust kunnen zijn dat er voor hun kinderen kinderopvang van hoge kwaliteit blijft bestaan. De stad zorgt dat ook in de paasvakantie de nodige opvang gegarandeerd is, in samenwerking met de scholen, de kinderdagverblijven en de buitenschoolse opvanginitiatieven.
Het bericht Kinderopvang in coronatijden verscheen eerst op Leuven Actueel.

Om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn er heel strikte regels over hoe, waar en door wie kinderen kunnen worden opgevangen. Deze regels werden bepaald door de medische experten in de gezondheidszorg in de strijd tegen het coronavirus. Daarbij is het behouden van zogenaamde “contactbubbels” het basisprincipe.

Om de kans op besmetting zo laag mogelijk te houden, organiseert Leuven de kinderopvang in een watervalsysteem. Op de eerste plaats staat opvang binnen het eigen gezin of binnen de bestaande contactbubbel. In tweede instantie kan opvang in het kinderdagverblijf, de school of de buitenschoolse opvang. Deze blijven open voor gezinnen uit de prioritaire doelgroepen. Pas als de eerste twee sporen geen oplossing bieden, voorziet de stad in opvang aan huis door één vaste vrijwilliger.

Out of the box-oplossingen
De stad past deze opvangregeling nauwgezet toe in de zoektocht naar oplossingen op maat van het gezin, via het loket kinderopvang. Op die manier werden al 14 van de 16 dringende opvangvragen die vorige week werden gemeld, opgelost. Een greep uit de sterke lokale samenwerkingen met opvang-, onderwijs- en welzijnsactoren op het terrein:

  • Een thuisopvangdienst zieke kinderen vangt het kind van een alleenstaande verpleegkundige die werkt in een zorgvoorziening op. Haar kindje kan door een auto-immuunziekte niet naar de gegarandeerde opvang op school. De thuisopvangdienst verschaft 3 dagen per week opvang aan huis door een vaste professionele kinderverzorger en laat de begrenzing van 20 uur per week die er doorgaans zijn even los om de verpleegkundige te kunnen ondersteunen.
  • Een onthaalouder springt in om de baby op te vangen van een verzorgende in een woonzorgcentrum en engageert zich voor de uren die nodig zijn, ook al vallen die in het weekend.
  • Kinderbegeleiders uit een buitenschoolse opvang helpen een gezin uit de nood waarvan de schoolgaande kinderen opvang nodig hebben, nog voor de opvang opengaat.
  • Een nachtverpleegkundige op de corona-afdeling vond een vaste vrijwillige babysit die een aantal nachten komt inslapen bij haar kinderen.
  • Een koppel dokters dat net terug is uit het buitenland, vonden een noodplekje voor hun kind in het kinderdagverblijf waar het tevoren naartoe ging, weliswaar in een apart groepje om de contactbubbel van de anderen te respecteren.

Ondertussen boden zich ook al 34 Leuvenaars aan om als vaste vrijwilliger opvang aan huis te bieden voor kinderen van zorgverleners. In sommige gevallen is dat aanvullende aanbod echt nodig om de opvangpuzzel voor het gezin gelegd te krijgen. Ook via ‘KU Leuven Zorgt’ werden al 32 studenten gematcht aan gezinnen van zorgverleners.

Online speelideeën en –animatie via Kabaal
Voor wie inspiratie nodig heeft tijdens de paasvakantie voorziet Kabaal, het Leuvense kinderlabel, heel wat speelideeën, online speelpleinanimatie, lees- en bewegingstips op www.kabaalleuven.be?utm_source=rss&utm_medium=rss.

Het bericht Kinderopvang in coronatijden verscheen eerst op Leuven Actueel.

Lees meer over