Kesselse Feesten blijven bestaan: "Misschien moeten we wel een beetje herorganiseren"

Kesselse Feesten
De 55e editie van de Kesselse Feesten was een heel speciale. Des te meer omdat er voor veel mensen het gevoel leefde dat het effectief de laatste keer zou zijn in deze hoedanigheid. Volgens burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit) is daar geen sprake van. 
"Ik merk inderdaad dat er heel wat onduidelijkheid bestaat over de toekomst van de Kesselse Feesten en dat er ook informatie rondgaat die niet klopt. De Kesselse Feesten zullen blijven bestaan. Volgend jaar is dat bij uitzondering op een andere locatie omdat het Heuvelhofpark gerenoveerd wordt. Dat is echt nodig; ik denk dat iedereen het daarover eens kan zijn. Na de renovatie kunnen de feesten weer doorgaan in en rond het park. Daar zal in het ontwerp rekening mee worden gehouden. De concrete inplanting wordt met de organisatie verder bekeken. Misschien moeten we een beetje herorganiseren, maar het is wel degelijk de bedoeling dat de feesten in en rond Heuvelhof blijven bestaan", aldus burgemeester Mohamed Ridouani.

Lees meer over