Inwoners Lange Lostraat voelen zich in de steek gelaten en schilderen het wegdek om meer verkeersveiligheid te eisen

Lange Lostraat
In de Lange Lostraat hebben de bewoners fietsen op het wegdek geschilderd om hun roep naar meer verkeersveiligheid kracht bij te zetten. "Wij zijn één van de 'pineutstraten' van Kessel-Lo", zegt Ann Van Espen, van de werkgroep verkeer Bovenlo-Langelo.

"De Lange Lostraat, die langs de ene kant op grondgebied Kessel-Lo (Leuven) en langs de andere kant op grondgebied Pellenberg (Lubbeek) ligt, heeft sinds jaar en dag te kampen met veel verkeer. De combinatie hiervan met een smalle rechte straat die bedoeld is voor ontsluiting van lokaal verkeer, een slecht wegdek, een hoog aantal vrachtwagens en een gebrek aan een fietspad of fietssuggestriestrook maakt dat de veiligheid van onder andere fietsers beneden alle peil is", stelt Van Espen.

In een recente enquête die de Verkeersgroep Boven-Lo/Lange Lo organiseerde, uitte 87% van de bewoners nogmaals haar ontevredenheid hierover. "In diezelfde enquête, die aan beide gemeenten werd overgemaakt, stelden de bewoners zelf oplossingen voor. Een daarvan is de aanleg van fietspaden of fietssuggestiestroken. Vandaag voorziet de straat enkel langs de kant van Pellenberg een voetpad. Langs de kant van Leuven is er geen voorziening voor de zwakke weggebruikers", aldus Van Espen.

Ondanks recente gesprekken van de inwoners met beide gemeenten is er op korte termijn geen enkel concreet vooruitzicht op beterschap. "Integendeel, door de invoer van het mobiliteitsplan van Kessel-Lo zal het verkeer en dus ook de onveiligheid in de straat alleen maar zal toenemen. In heel veel straten van Kessel-Lo worden maatregelen ingevoerd die ervoor zorgen dat het verkeer zijn weg zal zoeken naar straten die ongemoeid blijven. Het mobiliteitsplan voorziet vandaag voor de Lange Lostraat geen enkele ingreep. Bij het initiële ontwerp wilde Leuven een zone 30 km/u invoeren en de straat heraanleggen, maar door een non-consensus met de gemeente Lubbeek werden deze plannen opgeborgen. De bewoners van Kessel-Lo en Pellenberg voelen zich serieus de dupe van het jarenlange getwist tussen beide gemeentes. Als je straat toevallig op twee verschillende grondgebieden ligt, is veiligheid blijkbaar niet van tel. De inwoners zijn het getwist tussen beide gemeentes meer dan beu en eisen nog tijdens deze legislatuur ingrepen.", besluit Van Espen. 

Lange Lostraat
Langelostraat
Langelostraat

Lees meer over