Inbraken op Leuvens grondgebied in 2019 – de jaarcijfers

31 januari 2020 | 15u02 | Gepost door redactie
Inbraken in Kessel-Lo: opnieuw in dezelfde wijk
In 2019 registreerde de Leuvense politie 644 inbraken in woningen en andere bestemmingen (winkels, scholen, garages,…). Dat zijn er 86 (-11,8%) minder dan vorig jaar.
Het bericht Inbraken op Leuvens grondgebied in 2019 – de jaarcijfers verscheen eerst op Leuven Actueel.

Deze daling is volledig toe te schrijven aan het verminderde aantal inbraken in de andere bestemmingen, terwijl het cijfer voor de inbraken in woningen al enkele jaren rond hetzelfde lage cijfer stabiliseert. Bijkomende positieve vaststelling is dat meer dan 38% van de inbraken in woningen mislukt. Bij de inbraken in andere bestemmingen ligt het aantal niet-geslaagde inbraken zelf op 45%. “Dit toont nog eens aan dat techno-preventie – alles steeds goed afsluiten, stevige ramen en deuren, degelijke sloten… – effect heeft”, zegt Nicolas Del Piero, hoofdinspecteur van Politie Leuven.

Figuur : Evolutie inbraken in alle bestemmingen 2006-2019

Tabel : Inbraken in alle bestemmingen 2015-2019

Inbraken in woongelegenheden

In 2019 registreerde de Leuvense politie 424 inbraken in woongelegenheden (huizen, appartementen en kamers). Dat zijn er evenveel als in 2018. Na de uitgesproken pieken in de jaren 2014 en 2015 lijkt het aantal inbraken in woongelegenheden de laatste jaren enigszins te stabiliseren. Het cijfer van 2019 (en 2018) is het op één na laagste sinds 2006.

Tabel: Inbraak in woongelegenheden 2015-2019

Aantal inbraken in woongelegenheden per maand

2019 begon met iets meer feiten dan de vorige jaren, waarna het aantal inbraken gestaag daalde. In mei registreerden we een kleine piek om in de zomermaanden dan weer terug te vallen tot een zeer laag peil. Vanaf oktober noteerden we een opvallende toename met een ongewoon hoog aantal inbraken in de maanden november en december. De piek in november is onder meer te wijten aan een reeks van inbraken in woningen in Heverlee (20) en Kessel-Lo (17). In december werden opnieuw woningen in Heverlee (13) en vooral Kessel-Lo (21) geviseerd.

Verschillen per deelgemeente

Hoewel het totale aantal inbraken in woongelegenheden status quo bleef, zijn er wel duidelijke verschuivingen binnen de deelgemeenten. Zo stellen we een duidelijke daling vast in het centrum (-47 feiten of van 42% naar 30,9%), tegenover een flinke toename in Kessel-Lo (+42 feiten of van 17,5% naar 27,4% van de inbraken). We telden 138 inbraken in woongelegenheden in Heverlee, 131 in het centrum, 116 in Kessel-Lo en 39 in Wilsele en Wijgmaal.

Huis, appartement en kamer

In totaal werd ingebroken in 264 woningen, in 141 appartementen en in 19 kamers of (studenten)koten.
In vergelijking met vorig jaar is het aandeel van de woningen iets toegenomen, terwijl er verhoudingsgewijs iets minder inbraken in appartementen of kamers werden geregistreerd.

Technopreventieve maatregelen nemen om inbrekers buiten te houden

Bij meer dan één derde van de feiten (38,3%) slaagden de daders er niet in om toegang te krijgen tot de woonst. Dat is iets meer dan in 2018 (36,6%) maar minder dan in 2017 (43,3%) toen we een uitzonderlijk hoog aantal mislukte pogingen registreerden.
Vooral bij de appartementen nam het aandeel van mislukte inbraken sterk toe (van 31,8% naar 41,5%). Hier raakte men dus het minst makkelijk binnen of werd de poging sneller gestaakt.
Bij de kamers zagen we dan weer een duidelijke stijging van het aantal gelukte inbraken en een daling van de pogingen (van 34,1% naar 21,1%).

Inbraken in andere bestemmingen

In 2019 registreerde de Leuvense politie 220 inbraken in andere bestemmingen dan woongelegenheden. Dat is een flinke daling met 86 feiten of 28,1% in vergelijking met 2018. Het cijfer van 2019 is zelfs het laagste van de voorbije 15 jaar.

Aantal inbraken in andere bestemmingen per maand

In 2019 noteerden we veelal lage maandcijfers, maar hadden we ook enkele maanden met kleine piekjes : in april onder meer door een reeks inbraken in garageboxen en verschillende gebouwen van de KULeuven, in juli door een reeks inbraken in 14 garageboxen en in november door een reeks van 15 inbraken in kelderbergingen.

Geen daling voor onderwijsgebouwen

De algemene daling van het aantal inbraken in niet-woongelegenheden is in alle categorieën uitgezonderd onderwijsgebouwen zichtbaar.

De daling is het sterkst bij de bedrijfsgebouwen (-32 feiten), horecazaken (-27) en diensten zoals containerparken (-22). We zien daarentegen dus wel een sterke stijging van inbraken in onderwijsgebouwen (er werd onder meer ingebroken in 29 gebouwen van de KULeuven, 10 keer in een middelbare school en 3 keer in een lagere school).

Veel mislukte pogingen

Bij 99 van de 220 gemelde inbraken bleef het bij een poging (45%). Dat is duidelijk meer dan in 2018 (toen 33,2%).
Vooral bij horecazaken, bedrijfsgebouwen en onderwijsinstellingen mislukte een inbraak vaker, bij bouwwerven en containerparken hadden inbrekers vaker succes.

Meest in centrum

Iets meer dan 60% van de inbraken en andere bestemmingen doet zich voor in het centrum van Leuven.

Andere weetjes

In 2019 kwam het gerechtelijke labo 201 langs voor sporenonderzoek op locaties waar werd ingebroken. Daarnaast werden 41 voorwerpen die mogelijks door de inbrekers werden aangeraakt bij het labo binnengebracht met de vraag na te gaan of er bruikbare sporen waren op terug te vinden.
In 2019 gaven de technopreventief adviseurs van de preventiedienst 205 adviezen om de woning beter te beveiligen tegen inbrekers. En er werden 4 infosessies georganiseerd in buurten waar verschillende inbraken op korte tijd werden gepleegd.

Hoe maak je het een inbreker moeilijk?

Begin eerst met organisatorische maatregelen. Dat zijn eigenlijk goede gewoontes waar iedereen mee van start kan gaan.
• Sluit al je ramen en deuren voor je vertrekt (ook al is het maar heel even), ook de ramen op de eerste verdieping die uitgeven op een plat of hellend dak..
• Geef je huis een bewoonde indruk als je weg gaat. Dat kan bijvoorbeeld door licht te laten branden of de rolluiken niet naar beneden te laten als je een paar dagen weg bent,
• Vraag je buren om een oogje in het zeil te houden, sociale controle kan helpen
• Meld verdachte handelingen meteen aan politie zo wordt een inbraak in de buurt misschien vermeden
In tweede fase kan je kan ook wat genoemd wordt fysische of bouwkundige maatregelen nemen.
• Hierbij kijk je vooral naar alle bereikbare gevelopeningen zoals deuren, ramen of keldergaten. Bieden deze gevelopeningen voldoende weerstand tegen de eerste de beste inbreker? Kan ik mijn deuren en ramen misschien beter beveiligen?
Tot slot kan je ook elektronische maatregelen nemen.
• Alarmsystemen en camera’s hebben hun nut wanneer er eerst organisatorische en fysische maatregelen genomen zijn. Zo kan de politie snel ter plaatse komen wanneer een inbreker toch binnen geraakt is en kunnen de beelden gebruikt worden om de daders te identificeren.
Voor meer informatie over beveiligingsadvies kan je terecht op:
www.leuven.be/beveiligingsadvies?utm_source=rss&utm_medium=rss

Het bericht Inbraken op Leuvens grondgebied in 2019 – de jaarcijfers verscheen eerst op Leuven Actueel.

Lees meer over