Hogeschool UCLL versterkt samenwerking met VDAB

ucll vdab
Hogeschool UCLL ondertekende vandaag een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst met VDAB Limburg en VDAB Vlaams-Brabant. Marc Vandewalle, algemeen directeur UCLL: “Gezien de goede ervaringen en resultaten hebben we samen beslist de samenwerking te verlengen. UCLL en VDAB zullen elkaar de komende vier jaar alvast nog meer versterken.” De vernieuwde samenwerking voegt wat extra’s toe. Binnen het thema ‘levenslang leren’, krijgen loopbaancompetenties bijzondere aandacht. Als het gaat over ‘diversiteit’ willen UCLL en VDAB álle talenten aan boord krijgen. Werkgevers engageren, moet daartoe bijdragen. Samen met hen willen beide organisaties ook de overdracht van studie naar werk meer verbindend maken met meer werkplek- en duaal leren. De hogeschool sloot haar eerste overeenkomst met VDAB Vlaams-Brabant af in 2015; met VDAB Limburg in 2017.

Marc Vandewalle, algemeen directeur UCLL: “Het is voor ons als hogeschool belangrijk om samen met de VDAB de beste succesverhalen bij onze studenten naar boven te halen. Door de samenwerking versterken we studenten en afgestudeerden in hun loopbanen en stimuleren we ook het levenslang leren. De samenwerking over de regio’s heen stimuleert de dynamiek bij alle deelnemers.”

Tinne Lommelen, directeur VDAB Limburg: “Samen sterk voor werk hebben we vandaag weer concreter gemaakt. De arbeidsmarkt beweegt hard. Met sterke partnerschappen zoeken we ruimte en mogelijkheden om voortdurend naar nieuwe inzichten en oplossingen te zoeken. Blij dat we met UCLL onze samenwerking met een overeenkomst bekrachtigen.”

Johan Viaene, directeur VDAB Vlaams-Brabant: “Elk talent telt! Elk talent aan de slag! Door doelgericht samen te werken, kunnen VDAB en UCLL hefbomen creëren om de perspectieven van jongeren op werk te verbreden en te vergroten.”

Loopbaancompetenties

Levenslang leren  ̶  een beleidsprioriteit bij UCLL  ̶  heeft als doel dat ieder zich een leven lang succesvol kan aanpassen aan een veranderende wereld. Dat begint bij het ‘leergretig’ maken van elkeen en tegelijkertijd dat leren toegankelijk te maken. Vraag en aanbod moeten goed op elkaar afgestemd zijn. VDAB wil dit als ‘loopbaanregisseur’ nog meer naar alle burgers verbreden. De samenwerking met UCLL als hogeschool betekent daarbij meer toegang tot hogere profielen. De hogeschool kan haar studenten door de samenwerking met VDAB op haar beurt al van bij de start van de opleiding mee op pad zetten naar persoonsvorming. Elke persoon, elke student moet de eigen regie in handen kunnen nemen.

Alle talenten aan boord

Het hoger onderwijs zou een weerspiegeling moeten zijn van de samenleving, maar vandaag de dag vinden nog altijd relatief weinig studenten met een migratieachtergrond hun weg ernaartoe. Een hogere opleiding is echter een belangrijke hefboom voor onder andere sociale mobiliteit. Bovendien vertaalt dit zich ook op de arbeidsmarkt en in die link kunnen UCLL en VDAB elkaar versterken. Ook het onderzoek dat UCLL doet rond diversiteit biedt hier een kans. Alle talenten aan boord, dus, door het inschakelen van mensen met potentieel die nu nog te vaak niet hun weg vinden.

Werkgevers engageren

Daar kan het benaderen van werkgevers uiteraard ook een belangrijke rol in spelen. Hun engageren tot meer diversiteit, is een belangrijke stap. Via de samenwerking willen VDAB en UCLL hen ook engageren tot meer opleiden op de werkvloer met meer werkplekleren en duaal leren. Een partnerschap dus, met werkgevers, voor de studenten van de professionele bachelors en die van de graduaatsopleidingen.

Resultaat

Bij de mooiste resultaten die de samenwerking tussen UCLL en VDAB na de afgelopen jaren kan voorleggen, hoort met voorsprong IVAN, het introductiejaar voor anderstalige nieuwkomers. Zelfs na de voorbije woelige periode, waren er succesvolle afstudeerders, vorige maand.

Foto: UCLL

Lees meer over