Hans van Espen voorgedragen als nieuwe procureur des Konings van Leuvens Parket

13 januari 2022 | 15u34 | Gepost door annpeeters
hans van espen

Hans van Espen is op dinsdag 11 januari door de Hoge Raad voor de Justitie voorgedragen als nieuwe procureur des Konings van het parket van Leuven. Hij volgt Patrick Vits op die zijn tienjarig mandaat in maart 2022 beëindigt.

Van Espen is een Leuvenaar van 49 jaar. Hij studeerde in 1995 af als licentiaat in de rechten aan de KU Leuven. In 2004 begon zijn carrière bij het Openbaar Ministerie als substituut-procureur des Konings bij het parket van Leuven. Voordien werkte hij als advocaat aan de Balie van Leuven. In 2009 voltooide hij ook een master in overheidsmanagement en –beleid aan de KU Leuven.

Hans Van Espen is op dit moment eerste substituut-procureur des Konings bij het parket van Leuven. Hij staat aan het hoofd van het overkoepelende team Lokale Criminaliteit dat bestaat uit de secties drugs en eigendommen. Dit team van magistraten, juristen en criminologen behandelt de dossiers en beleidsthema’s over drugscriminaliteit, diefstallen, oplichtingen, slagen en verwondingen en bijzondere projecten zoals de alternatieve afhandeling van misdrijven.

Van Espen heeft zelf grote expertise opgebouwd over eigendomscriminaliteit en was jarenlang hoofd van de sectie eigendommen. Hij is voorzitter van verschillende overlegorganen met lokale en federale politiediensten en zet zich al jaren in voor een goede werking van het Openbaar Ministerie door zijn lidmaatschap aan nationale werkgroepen.

Sinds 2012 is Hans Van Espen openbaar aanklager bij het hof van Assisen van Vlaams-Brabant. In deze hoedanigheid behandelde hij tien assisenzaken.

Lees meer over