GAS-boete tot 500 euro als je je sigarettenpeuk op de grond gooit in Leuven

asbakje

Zwerfvuilvaststellers van de OVAM, de Openbare Vlaamse AfvalstoffenMaatschappij, gaan vanaf nu op vraag van de stad over tot handhaving als er een sigarettenpeuk op de grond gegooid wordt.

"Het duurt 2 tot 15 jaar voor een peuk vergaat en ondertussen vergiftigen de chemicaliën onze natuur, grondwater en dieren", zegt het gemeentebestuur. "Daarom sensibiliseerden we de vorige jaren, onder andere door het uitdelen van peukenbakjes."

GAS-boete

De periode van sensibiliseren is voorbij, vanaf nu krijg je een GAS-boete, die kan oplopen tot 500 euro als je een peuk op de grond gooit. De Vlaamse overheid stelt via de OVAM handhavers ter beschikking van steden en gemeenten om hen te ondersteunen in de dagelijkse strijd tegen het zwerfvuil. Tussen 2021 en 2024 houden 30 zwerfvuilhandhavers van de OVAM in Vlaanderen zich uitsluitend hiermee bezig.

“Het voorbije jaar hebben onze handhavers alles samen meer dan 35.000 visuele controles uitgevoerd waarbij geen inbreuken werden vastgesteld. Daarnaast werden 8.311 bestuurlijke verslagen opgemaakt voor het veroorzaken van zwerfvuil. Maar liefst 92% van die verslagen gaat over het weggooien van sigarettenpeuken. Dat toont aan dat de focus van de stad Leuven op de sigarettenpeuk meer dan terecht is”, vult Jan Verheyen, woordvoerder van de OVAM, aan.

De OVAM-vaststellers maken een bestuurlijk verslag op van hun vaststelling en sturen dit door naar de sanctionerend ambtenaar. Op basis van het bestuurlijk verslag start de sanctionerend ambtenaar onafhankelijk de procedure in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) op en bepaalt na de ontvangst van een eventueel verweer welk gevolg er aan de overtreding moet worden verleend. Het is dus niet zo dat de vaststellers beslissen een boete op te leggen of ter plekke de boete innen; de beslissingsbevoegdheid ligt bij de sanctionerend ambtenaar.

Zakasbakjes van gerecycleerde peuken


Onderzoek toont aan dat rokers maximaal twee tot vijf stappen willen zetten om van hun sigarettenpeuk af te geraken. Het is echter onmogelijk om overal vuilnisbakken of peukenzuiltjes te plaatsen. Er bestaan wel zakasbakjes: kleine doosjes waar rokers hun peuken in kunnen bewaren tot ze bij een vuilnisbak komen. De zakasbakjes zijn voor 80% gemaakt van gerecycleerde peuken. Voor alle duidelijkheid: je mag peuken, op voorwaarde dat ze gedoofd zijn, in de vuilnisbak gooien.

Lees meer over