Financieren van een nachtclub geen kerntaak van de stad Leuven volgens N-VA

domo

Het Depot op de agenda van de Leuvense gemeenteraad. Hiermee draagt de stad het DOMO-gebouw, dat het eerder kocht voor 4 miljoen euro, met een erfpacht van 35 jaar effectief over aan Het Depot. Dit om er een nachtclub in te richten. Maar dat is niet naar de zin van oppositiepartij N-VA.

De jaarlijkse vergoeding van 35.000 euro voor deze erfpacht wordt door de stad terugbetaald via een toelage. De verbouwing ten belope van vijf miljoen euro moet het Depot zelf bekostigen maar de stad staat borg voor de lening. Voor N-VA Leuven is het geen taak van een stad om een nachtclub te financieren.

“Leuven kan een nachtclub gebruiken na het verdwijnen van nachtclub Silo aan de Vaart intussen ongeveer tien jaar geleden. Maar waarom moet een stedelijke overheid dit financieren? Waarom laat de stad dit niet over aan het privé-initiatief?” klonk het. “Nu reeds stelt de stad Leuven haar kerntaken, zoals de heraanleg van wegen of bouwen van een nieuwe sporthal, uit door geldgebrek. Bovendien mag een derde van de 1.500 m2 vloeroppervlakte gebruikt worden voor handel, horeca, kantoren en vrije beroepen. Het depot krijgt dus de ongetwijfeld hoge huurinkomsten cadeau. De vraag stelt zich of hier geen sprake is van concurrentievervalsing. Welke ondernemer droomt er niet van om een pand gedurende 35 jaar kosteloos te mogen gebruiken? Je zal maar uitbater zijn van een danscafé en zelf moeten instaan voor je huur.”

Het pand is aan een grondige renovatie toe met een geschatte kostprijs van 5 miljoen euro. "Die zal Het Depot dan wel zelf bekostigen, maar als het misgaat zal de stad ervoor opdraaien, want die staat garant voor de lening”, wisten ze bij N-VA Leuven. “Het valt af te wachten of de VZW de verbouwing daadwerkelijk zal kunnen financieren. Wij zijn alvast niet van plan extra financiële steun vanuit de stadskas goed te keuren. Daarenboven valt het niet uit te sluiten dat de nachtclub aanleiding zal geven tot geluids-en trillingsoverlast voor de bewoners in de woningen aan de Bondgenotenlaan.”

N-VA Leuven is niet tegen een nachtclub in Leuven maar zou dit overlaten aan het privé-initiatief. “De stad moet faciliteren, niet subsidiëren”, klinkt het duidelijk. “Dit lijkt een geschenk aan één bepaalde VZW, terwijl er misschien nog kandidaten waren om een nachtclub uit te baten.”

Lees meer over