Fietspad Rennessingel: een dag kap- en snoeiwerken op zaterdag 23 januari

15 januari 2021 | 08u11 | Gepost door annpeeters
fietspad
Wegen en Verkeer legt langs de Rennessingel en de Brusselsesteenweg een nieuw tweerichtingsfietspad aan, gescheiden van de rijweg. Om dit te kunnen realiseren is er extra ruimte nodig en wordt er vanaf begin maart een stuk van de schuine helling van het dertien meter hoge talud langs de Rennessingel afgegraven. Voor dit kan gebeuren, moeten er struiken, kleine bomen en hazelaars op het talud buiten het broedseizoen gerooid worden. Na de kap- en snoeiwerken op zaterdag 23 januari, neemt de aannemer de signalisatie weg en is er geen activiteit aan de Rennessingel tot aan de voorbereiding van de werfzone met versmalde rijstroken op de ring van Leuven eind februari. Pas dan zal het verkeer grotere hinder ondervinden.

De kap- en snoeiwerken worden op zaterdag 23 januari in één dag uitgevoerd. De wortels van bomen en struiken blijven nog een tijdje zitten tot er kan gestart worden met de graafwerken begin maart. Om veilig te kunnen werken wordt het fietspad zelf afgesloten en geldt er voor fietsers en voetgangers een omleiding langs de Herestraat, het pad tussen het Lemmensinstituut en Gasthuisberg. Verkeer op de ring van Leuven zal tijdens dat weekend op de linkerrijstrook kunnen doorrijden. Het autoverkeer komende van de Brusselsesteenweg (N2) zal de ring niet kunnen oprijden en volgt een omleiding via het op- en afrittencomplex Herent (n°18). Na de rooiwerken wordt de signalisatie weggenomen en is er geen activiteit aan de Rennessingel tot aan de voorbereiding van de werf einde februari. 

Werken in drie fasen

Er wordt in drie fasen aan het tweerichtingsfietspad gewerkt tot september 2021. De rooiwerken en de voorbereiding van de werfzone vormen samen de eerste fase van de werken. De omleidingen vanaf de tweede fase begin maart en de derde fase vanaf de zomer, worden nog met de politie van Leuven verder afgetoetst.

Nieuwe inheemse aanplantingen en 2410m2 boscompensatie   

De voorbije jaren was er overleg met het Agentschap voor Natuur en Bos, het Agentschap Onroerend Erfgoed en het stadsbestuur van Leuven over de aanpak van de werken. Om de gescheiden fietspaden te kunnen aanleggen, is er extra ruimte nodig en moet de beplanting van struiken, kleine bomen en hazelaars op het talud buiten het broedseizoen gerooid worden. Het talud aan de Rennessingel zal er daardoor een hele tijd minder groen uitzien dan gewoonlijk. Na de werken wordt het talud volledig opnieuw aangeplant met lagere inheemse begroeiing waaronder hondsroos, haagbeuk, hazelaar, vlier, sleedoorn en Spaanse aak. De oude lindebomen die langs de dreef staan aan de kant van de Herestraat aan het Lemmensinstituut worden zoveel mogelijk behouden. Wegen en Verkeer sprak met de stad Leuven en het Agentschap Natuur en Bos af dat het, ter compensatie van het groen dat verdwijnt langs de Rennessingel, op een perceel ten zuiden van de E40 in Oud-Heverlee 2410 vierkante meter zal herbebossen met inheemse soorten.

Een veilige, comfortabele verbinding voor fietsers en voetgangers

Wegen en Verkeer legt langs de Rennessingel en de Brusselsesteenweg een nieuw tweerichtingsfietspad aan, gescheiden van de rijweg. Er komen veilige oversteekplaatsen voor fietsers en wandelaars. Voetgangers zullen in de toekomst meer ruimte hebben om naar de campus Gasthuisberg van UZ Leuven of het Lemmensinstituut te wandelen. Ook de trappen naar het Lemmensinstituut (kant Brusselsesteenweg) worden mee aangepast tijdens de werken aan het talud. Ten slotte krijgt de buitenring van de Rennessingel na de werken een nieuwe laag asfalt. 

Lees meer over