Drukke eerste studentennacht van het nieuwe academiejaar

Nog stevig gefeest op Oude Markt
De eerste nacht van het nieuwe academiejaar zit er op. De studenten stroomden vanaf zondagnamiddag opnieuw massaal Leuven binnen. Zondagavond en –nacht was het dan ook zeer druk in de binnenstad. Veel volk zocht een terrasje op. De Coronamaatregelen werden door de meeste studenten goed gerespecteerd. Slechts enkelen die het mondkapjesverbod duidelijk maar niets vonden kregen een GAS-pv. Het ging in totaal om drie overtreders.

Bij de politie liep een 25-tal meldingen binnen van lawaaioverlast. Het overgrote deel daarvan betrof lawaai op straat, maar dat stopte eenmaal de cafés om 1 uur de deuren sloten. Daarna volgden nog enkele klachten over lawaai op kot. De politie ging langs op enkele koten om de muziek af te zetten. Het ging telkens om feestjes in kleine bubbels, max. 5 à 6 jongeren. In 3 gevallen werd een GAS-pv opgesteld omdat de overlast wel degelijk de spuigaten uitliep.

Tenslotte werd er ook nog een pv opgesteld ten laste van een 20-jarige jongeman uit Lubbeek. Hij liep in het uitgaanscentrum rond met een rugzak met daarin een geluidsinstallatie. Eenmaal de cafés op de Oude Markt de deuren hadden gesloten, zette hij zijn muziek op en lokte daarmee enkele tientallen studenten die meenden dat er een alternatief feestje startte. De politie bracht de twintiger snel op andere gedachten waarna deze met een pv op zak huiswaarts ging. Ook de studenten verspreidden zich vervolgens richting kotadres.

De politie blijft de komende weken extra patrouilles inzetten met als doel de overlast aan te pakken en er op toe te zien dat de coronamaatregelen worden nageleefd.

Lees meer over