Dringende restauratie torens Sint-Michielskerk klaar

Sint-Michielskerk
De Sint-Michielskerk in de Naamsestraat is met het altaar buiten de kerk één van de zeven wonderen van Leuven en dateert uit de 17e eeuw. De twee torens waren in zeer slechte staat en door stabiliteitsproblemen ontoegankelijk. Daarom besliste de stad samen met het Agentschap Onroerend Erfgoed om deze vervroegd te restaureren, aldus Dirk Vansina, schepen van restauraties en Carl Devlies, schepen van onroerend erfgoed (beiden CD&V).

Deze voormalige barokke jezuïetenkerk behoort tot de zeven Leuvense wonderen omdat de opvallende voorgevel sterk lijkt op een altaar – een ‘altaar buiten de kerk’ zeg maar. Minder zichtbaar zijn de twee natuurstenen traptorens, die waren er slecht aan toe. “De torens zijn verborgen voor het grote publiek, je kan ze enkel zien vanop de parking van het Veteranencollege in de Sint-Michielsstraat”, vertelt schepen Dirk Vansina. “Omdat ze instabiel waren en de enige toegang vormen tot de zolder drong een restauratie zich op en wilden we niet wachten op de definitieve premietoekenning.”

Torens gereconstrueerd
De werken omvatten de reconstructie van de twee traptorens aan de koorzijde van de kerk. Deze werden tot aan het lagergelegen dak gedemonteerd en op basis van opmetingstekeningen en foto’s gereconstrueerd met de bestaande natuursteen, of nieuwe stenen. Bijzondere aandacht ging uit naar de reconstructie van de natuurstenen gevels. De natuursteen was sterk afgeschilferd en verweerd, samen met een steenkapper zocht men naar de originele vormgeving. Via oude technieken kon die de originele situatie zo goed mogelijk benaderen. Ook gebruikte men de originele constructietechnieken om de dakjes te reconstrueren.

“De Sint Michielskerk is één van de belangrijkste Belgische barokkerken en valt op tussen onze vele gotische kerken”, zegt schepen Carl Devlies. “Sinds 1940 is het een beschermd monument. In 1944 werd ze bijna volledig vernietigd, enkel de voorgevel bleef gespaard. De wederopbouw van de kerk duurde tot 1950.” De kerkfabriek delegeerde het bouwheerschap aan stad Leuven en in de periode tussen 1990 en 2000 voerde men al instandhoudingswerken uit aan de voorgevel en de daken. Sindsdien zijn noodzakelijke stappen ondernomen om de kerk gefaseerd te restaureren. Na de nodige vooronderzoeken voerde men dringende stabiliteitswerken uit aan de kolommen van de kerk en de barokke voorgevel. Daarna maakte men het beheersplan op.
 

Restauratiepremie
De eerste fase van de werken omvat de grondige buitenrestauratie van de gevels en de daken van het koor, de zijkapellen, de dwarsbeuk en de bijgebouwen van de doopkapel en sacristie. “Sinds 2015 staan deze werken op de wachtlijst van het Agentschap Onroerend Erfgoed voor toekenning van een restauratiepremie”, aldus schepen Vansina. “We hopen dat die premie snel wordt toegekend. Ondertussen gingen we al met de dringende restauratie van de torens van start. Om de andere buitengevels systematisch te restaureren, rekent de stad op een meerjarenpremie van het Agentschap Onroerend Erfgoed.” “Daarna kan de binnenrestauratie starten die vele jaren in beslag zal nemen,” aldus de schepenen. De stad gunde de werken aan de firma Renotec voor een bedrag van 345.925,24 euro, inclusief btw.

kerk

Lees meer over