Drie miljoen euro voor de restauratie van het Sint-Donatuspark

stadspark
Het stadspark van Leuven, ook gekend als het Sint-Donatuspark, ligt er momenteel niet al te levendig en kleurrijk bij. Niet abnormaal gezien de naderende winter, maar het kan beter, zo beseft ook het stadsbestuur. De renovatie moet er komen vanaf de zomer van 2024.

De stad Leuven deed onlangs een oproep met de Vlaamse Bouwmeester en komen in actie met enkele gekozen ontwerpers.

Het Sint-Donatuspark werd aangelegd tussen 1869 en 1875 is gelegen tussen de Charles Beberiotstraat, de Vlamingenstraat en de Tiensestraat en omspant een totale oppervlakte van ongeveer 2,4 hectare, zo wisten ze bij HLN. Vooral als het zonniger wordt, dalen er soms horden studenten neer ter afleiding tijdens het studeren.

Net voor de eeuwwisseling kreeg het park al een facelift, ondertussen is dat nog amper zichtbaar. Het is de bedoeling om met een budget van 3 miljoen euro in de zomer van 2024 de osmose in te zetten. “Laat ons eerlijk zijn, het park is helemaal op. Een dringende renovatie is aan de orde. We hebben onszelf de vraag gesteld: hoe kunnen we bij een heraanleg alle doelgroepen meenemen? De stad Leuven wil ook alle mogelijke sociaal maatschappelijke vraagstukken mee in de weegschaal leggen en daarom hebben we ervoor gekozen om een oproep te lanceren via de Vlaamse Bouwmeester. Op die manier kregen we een brede input van kandidaat-ontwerpers en daaruit hebben we nu een selectie gemaakt om tot ontwerpen te komen. Duurzaamheid speelt daarin uiteraard een cruciale rol”, vertelde schepen van Openbaar Groen, Lalynn Wadera (Vooruit).

Ook hier is er dus weer sprake van 'participatie van de burger', daar zij voornamelijk het heraangelegde stadspark zullen nuttigen. Het is de bedoeling om in april 2024 tot een ontwerp te komen zodat de effectieve heraanleg vanaf de zomer van 2024 kan starten.

Lees meer over