Dieven stelen massaal signalisatieborden en -lampen

22 november 2021 | 16u04 | Gepost door annpeeters
Werken Remylaan

De voorbije weken ontving de politiezone Leuven een heel aantal meldingen van diefstal van tijdelijke signalisatie. Het gaat dan onder andere om verkeersborden en lampen die door aannemers gebruikt worden om bij wegenwerken een werfzone aan te duiden en te beveiligen.

Wanneer de arbeiders ’s ochtends terug op de werf komen stellen ze niet zelden vast dat er signalisatie verdwenen is. Dit heeft een heel aantal kwalijke gevolgen. Om te beginnen kan de verkeersveiligheid in het gedrang komen. Signalisatie wordt bijvoorbeeld gebruikt om voetgangers en fietsers te scheiden van gemotoriseerd verkeer in een werfzone. Het ontbreken van signalisatie kan leiden tot gevaarlijke situaties.

Aan het ontvreemden van signalisatie is ook een kostenplaatje verbonden. De aannemers stellen alles in het werk om de verdwenen verkeersborden zo snel mogelijk te vervangen, maar dit heeft uiteraard zijn prijs.

Tot slot gaat het ook om diefstal. De politie zal bij vaststellingen niet nalaten om proces-verbaal op te stellen en het parket in te lichten met het oog op vervolging.

Hoewel het vaak om studentikoze grappen gaat, mogen de gevolgen van het wegnemen van signalisatie niet onderschat worden.

De Leuvense politie en de aannemers vragen dus met aandrang om signalisatie te allen tijde te laten staan.

Lees meer over