Definitieve herinrichting park op Philipssite uitgesteld naar 2025

27 januari 2022 | 13u32 | Gepost door annpeeters
Philipssite
In februari vorig jaar liet het stadsbestuur alle 75 bomen die op het park op de Philipssite stonden, verwijderen om plaats te maken voor de aankomst van het WK Wielrennen. Tegelijkertijd kondigde het stadsbestuur aan om werk te maken van de heraanleg van de ganse Philipssite. Die laat nog even op zich wachten. 

Het park zou na het WK tijdelijk heraangelegd worden in het najaar van 2021, en in 2023 zou het definitief worden heraangelegd. Pieterjan Vangerven en Anja Verbeeck, gemeenteraadsleden voor N-VA: “Op vandaag ligt het park er evenwel nog steeds troosteloos bij en is er van de beloofde tijdelijke herinrichting nog niets in huis gekomen. En ook de definitieve herinrichting wordt al zeker uitgesteld tot 2025. Opnieuw een project dat uitgesteld wordt, dus. Het lijstje met grote projecten die beloofd werden, maar ondertussen uitgesteld of zelfs geschrapt werden, wordt stilaan wel erg lang: Leuven Bad (beloofd tegen zomer 2019 – realisatiedatum onbekend), de balsportenhal (aangekondigd in 2017 - uitgesteld tot 2025), verbouwing Parkschool (aangekondigd in 2012 – definitief afgevoerd in 2020), het 50-m zwembad (aangekondigd vorige legislatuur – studie opnieuw uitgesteld). Wij vragen  het stadsbestuur om niet ook de herinrichting van het park op de Philipssite op de lange baan te schuiven en de beloofde timing voor de definitieve heraanleg te respecteren. We vragen tevens dat nu snel werk wordt gemaakt van de tijdelijke inrichting. Dit park biedt te veel mogelijkheden om het zolang brak te laten liggen. Waarom wordt er bijvoorbeeld geen 3 x 3 basketveldje of pumptrack aangelegd? Dan zou je samen met het skatepark en calisthenics een echte urban sport hub hebben. En waarom geen petanquebaan?”

Op de lange baan

Pieterjan Vangerven: “Dat het park voor de Philipssite een opwaardering nodig had, daar zijn we het allemaal over eens. Het park had geen échte invulling en het werd onderbenut. Bovendien is de bodemkwaliteit er niet ideaal voor de groei van de bomen die er stonden en dat was ook aan de bomen te zien. De komst van het WK was dan ook de ideale gelegenheid om werk te maken van de herinrichting, wat het stadsbestuur ook zo aankondigde. Alleen blijkt nu dus dat de gedane beloftes niet worden nagekomen. De tijdelijke inrichting die er eigenlijk al in het najaar van vorig jaar zou komen, is er nog steeds niet. We ondervroegen de bevoegde schepen hierover in de commissie. Wat blijkt? In maart zal het terrein terug egaal gemaakt worden om vervolgens tijdelijk te worden ingericht. De plannen daarvoor zijn nog in uitwerking. Een exacte timing voor de tijdelijke heraanleg is er nog niet. Maar ook de definitieve heraanleg werd inmiddels op de lange baan geschoven, zo blijkt. Er wordt niet langer gesproken van een definitieve herinrichting in 2023 maar wel ten vroegste in 2025. Een uitstel met al minstens 2 jaar dus.”

Anja Verbeeck: “Wij betreuren dat het stadsbestuur, nog maar eens, haar eerder gedane beloftes niet nakomt. We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat de beloofde snelle heraanleg niets meer was dan een zoethoudertje om mogelijke kritiek op het leegmaken van het park voor het WK in de kiem te smoren. We vragen het stadsbestuur dan ook alsnog haar gemaakte beloften te respecteren en de initieel vooropgestelde timing te respecteren. In dezelfde context vragen we tevens met spoed werk te maken van de tijdelijke invulling zodat de Leuvenaars weldra toch enigszins opnieuw kunnen genieten van deze publieke ruimte."