De fietszones vanaf 1 september

28 augustus 2020 | 08u57 | Gepost door annpeeters
fietszones
Op 1 september wordt 60% van de Leuvense binnenstad fietszone: dat is een netwerk van aaneengeschakelde fietsstraten. Fietsers mogen er naast elkaar rijden en de volledige breedte van de rijweg innemen. Auto’s en bromfietsen mogen fietsers niet inhalen. Op de kaart zie je welke zones in Leuven fietszones zijn.

Het aantal fietsers in Leuven is de voorbije jaren sterk gestegen. Uit verkeerstellingen uitgevoerd in mei 2019 bleek nog dat het aantal fietsers in de binnenstad met maar liefst 44% is toegenomen. Tijdens de lockdown ontdekten nog meer mensen de voordelen van de fiets.

“De invoering van een fietszone in 60% van de binnenstad is dan ook niet meer dan logisch. Het fietsgebruik in onze stad is als het ware ontploft. Fietsers zijn nu al de hoofdgebruikers van onze straten”, aldus een opgetogen schepen van mobiliteit David Dessers. “Met de fietszone en de bestaande voetgangerszone geven we een duidelijk signaal: fietsers en voetgangers bepalen voortaan het ritme in de binnenstad. Dankzij de fietszone zal het nog aangenamer en vooral veiliger worden om te fietsen. Dat is in het bijzonder goed nieuws voor de jongeren die vanaf 1 september opnieuw naar school gaan en de studenten die binnen enkele weken weer afzakken naar Leuven. We hopen hiermee nog meer mensen te verleiden om wat vaker de fiets te gebruiken.”

Ook Dirk Vansina, schepen van openbare werken, is tevreden: “Er wijzigt niets aan de verkeerssituatie. Woningen, horeca en handel blijven dus op dezelfde manier bereikbaar, maar door de snelheid te verlagen, zal de veiligheid toenemen.”

De binnenstad telde al vier fietsstraten. Daar komen er nu nog extra bij. Belangrijke assen voor het openbaar vervoer, de primaire lussen met de parkings die belangrijk zijn voor de autobereikbaarheid en de ontsluiting van het autoverkeer, en straten met een steile helling, vallen buiten de fietszones.

Fietsers kunnen veilig en comfortabel rijden in het centrum, auto's mogen niet sneller rijden dan 30 km per uur. Hoofdfietsroutes worden zoveel mogelijk gescheiden van de verkeerslussen voor auto's. Op plaatsen waar geen ruimte is voor een afgescheiden fietspad, worden fietsstraten, fietssuggestiestroken aangelegd.

Een fietsstraat is een fietsvriendelijke straat waar auto’s geen fietsers mogen inhalen. Een fietszone is een gebied met meerdere aaneengesloten fietsstraten.

Wanneer ben je een fietser?

 • Gewone fietsen bv. stadsfiets, bakfiets, koersfiets, mountainbike …
 • Drie- en vierwielers van maximaal 1 meter breed.
 • Fietsen met een aanhangwagen.
 • Elektrische fietsen.
 • Voortbewegingstoestellen die sneller zijn dan wandelen (bv. step, segway of scootmobiel)

Wat met speedpedelecs?

Een speedpedelec is een bromfiets (klasse P). Maar in fietsstraten en -zones zijn ze gelijkgesteld met fietsen. Speedpedelecs mogen dus andere fietsers inhalen.

Wat mag?

Algemeen

 • De voorrangsregels blijven gelden. Als er geen verkeersbord of -licht staat, dan geef je voorrang aan rechts.
 • Prioritaire voertuigen (bv. politiewagen, ziekenwagen en brandweerwagen) hebben altijd voorrang wanneer ze met sirene en zwaailicht rijden, ook in een fietsstraat of -zone.

Fietsers

 • Je mag naast een andere fietser rijden.
 • Je mag andere fietsers inhalen.
 • Je mag andere weggebruikers niet hinderen. Ga dus niet extra traag rijden en geef een teken als je wil stoppen of afslaan.
 • In een eenrichtingsstraat:
  • Als je in de rijrichting van auto's fietst, mag je de volledige breedte van de rijbaan gebruiken.
  • Als je tegen de rijrichting in fietst, moet je voldoende ruimte geven aan de auto's die uit de andere richting komen.
 • In een straat met tweerichtingsverkeer: je mag de helft van de breedte van de rijbaan gebruiken aan de rechterkant.

Auto's, bromfietsen en gemotoriseerd vervoer

 • Je mag een fietser niet inhalen, ook niet als die aangeeft dat het wel kan.
 • Je mag een fietser voorbij rijden als die stilstaat.

Hoe herken je een fietsstraat of -zone?

 • Een blauw verkeersbord met het opschrift ‘fietsstraat’ of 'fietszone' duidt het begin en einde van de fietsstraat of -zone aan (zie foto).
 • Op sommige plaatsen staat er een aanduiding op de grond.
 • Fietsstraten die deel uitmaken van de fietszone krijgen geen aparte aanduiding als fietsstraat.

Fietsstraten

Ravenstraat

Ierse Predikherenstraat

Ridderstraat

Mechelsevest 

Burgemeesterstraat

Sint-Antoniusberg

Verkortingstraat

Elzasgang

Scheepvaartstraat

Burchtstraat

Fietszones

De paarse zones op de kaart

“We vragen de fietsers om hun plaats in te nemen en aan iedereen die de weg opgaat, om hoffelijk te zijn”, aldus Dessers.

In de voetgangerszone, winkelwandelstraten en woonerven blijven de bestaande regels van toepassing. “Samen met de fietszones zorgen we er zo voor dat er voldoende ruimte is voor zowel fietsers als voetgangers. Maar liefst 75% van de binnenstad wordt voetgangers- of fietszone”, aldus Dessers.

Signalisatie
"De fietszone wordt duidelijk aangeven in het straatbeeld. Aan het begin en einde van de zone komen de wettelijke verkeersborden. Op sommige plaatsen komen er thermoplasten op de grond. Dat zijn grote grondstickers met een afdruk van het verkeersbord. Die zorgen voor nog meer zichtbaarheid”, verduidelijkt Dirk Vansina.

“Wanneer er een nieuwe verkeersregeling wordt ingevoerd, is het vaak even wennen aan de nieuwe situatie. Om iedereen goed te informeren, plaatst de stad gedurende de eerste maanden ook grote campagneborden op bepaalde plekken. Die vertellen heel duidelijk wat er verwacht wordt van de auto’s: we bedanken hen om achter de fietsers te blijven”, besluit schepen Vansina.

Lees meer over